All-In-One jako rozwiązanie

Obsługa małych i dużych partii z tą samą wydajnością


Sytuacja początkowa

Cięcie laserowe i gięcie często występują razem podczas kształtowania rury w gotowy produkt.
Zastosowanie tych dwóch obróbek w niezależny sposób wymaga jednak zmiany pierwotnych programów maszyny.

Efekt

Poprzez próby i optymalizacje możliwa jest kompensacja wydłużeń spowodowanych gięciem, lecz jest konieczna ręczna zmiana programu cięcia laserowego aby umożliwić otrzymanie prawidłowej geometrii w końcowym położeniu. To wszystko wymaga dużo czasu i powoduje marnowanie cennego materiału.

soluzione

Rozwiązanie

Maszyny BLM GROUP są stworzone aby porozumiewać się między sobą. 
Z maszynami BLM GROUP jest możliwe importowanie modeli 3D rur, zarówno giętych, jak i obrabianych laserowo i automatyczne otrzymywanie programów-elementów dla wszystkich zaangażowanych technologii (laser, cięcie, gięcie). 
Programy będą współpracowały w zakresie cięcia laserowego i gięcia, oraz wprowadzania korekt niezbędnych do zapewnienia tolerancji geometrycznych na gotowym elemencie

Korzyści

Pełna automatyzacja programowania dla całego procesu. Eliminacja czasów i prób dostosowywania programów. Niezależność od kompetencji operatora. Powtarzalność i precyzja elementów. Brak odpadów.

Właściwości techniczne

Maszyny Lasertube wykonują obróbkę laserową rury, przed jej cięciem, z uwzględnieniem miejsc, gdzie zostanie dokonane gięcie w następnym etapie. 
Maszyny do gięcia identyfikują już zrealizowane obróbki i ustawiają wstępnie obrobione elementy w sposób umożliwiający wykonanie gięcia zgodnie z projektem początkowym.

Pokrewne kategorie produktu