BLM GROUP

Polityka Cookie

BLM S.P.A. – BLM GROUP przyjęła niniejszą politykę zarządzania plikami cookie, w celu zwiększenia satysfakcji odwiedzających strony internetowe firmy, w tym również strony, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Poniżej wytłumaczono czym są Cookies i jak są wykorzystywane na stronach BLM SPA. Jeśli nie chcą Państwo by pliki Cookies były gromadzone podczas przeglądania strony BLM SPA, możliwa jest zmiana ustawień Państwa przeglądarki i / lub w urządzeniu przenośnym, tak aby otrzymywać powiadomienia, można również ograniczyć lub zablokować cookies.

Cookies to małe pliki, złożone z ciągu liter i cyfr, umieszczane na komputerze przez serwer strony internetowej. Pozwalają administratorowi strony zidentyfikować użytkownika wśród innych użytkowników na stronie. Cookies nie mogą być stosowane jako kod lub wykorzystywane do rozpowszechniania wirusów i nie mogą zezwolić na dostęp do dysku twardego użytkownika. Nie jest możliwy dostęp do informacji na dysku twardym, nawet jeśli Cookies są na nim zapisywane.

Dane generowane przez cookies na stronach internetowych BLM S.P.A. – BLM GROUP mogą być wykorzystywane do wielu celów, w tym:Bezwzględnie konieczne

Pliki te są niezbędne, aby umożliwić nawigację na stronie i udostępnić korzystanie z możliwych funkcji, takich jak np. dostęp do obszarów chronionych na stronie internetowej.


Performance

Ta grupa cookies zbiera informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny, np. które strony odwiedzają częściej i czy otrzymują powiadomienia o błędzie Są one również wykorzystywane do optymalizacji działania przyszłych wersji strony.

 

Funkcjonalność

Ta grupa cookies pozwala na zapamiętywanie przez stronę, gdzie to możliwe, wyborów użytkownika, nazwy użytkownika, języka lub regionu, dzięki nim jesteśmy w stanie zagwarantować zindywidualizowaną nawigację.Profilowanie i reklamy

Ta grupa cookies, jeśli ma zastosowanie, zapewnia odpowiednie treści dla użytkownika, zgodne z jego zainteresowaniami.
BLM S.P.A. – BLM GROUP jest zobowiązana przez prawo, do uzyskania od Państwa zgody na wszystkie rodzaje plików cookies innych niż te, które są "absolutnie niezbędne", jak określono powyżej.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat zarządzania cookies, możliwe jest zapoznanie się z "Pomocą" w funkcji przeglądarki lub ustawieniach urządzenia mobilnego.

Użytkownik musi być świadomy, że pewne części portalu mogą nie działać prawidłowo, przy wyłączeniu Cookies.

 


Inne rodzaje plików cookies lub narzędzia podmiotów trzecich, które mogą je instalować

Niektóre z niżej wymienionych narzędzi gromadzą dane statystyczne w formie zbiorczej i anonimowej i mogą one nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Podmiot Uprawniony – w zależności od zamieszczonych informacji - bez udziału podmiotów trzecich.

W przypadku, kiedy wśród wskazanych niżej narzędzi znajdują się opcje zarządzane przez osoby trzecie, mogą one – obok wskazanych wyżej informacji i nawet bez wiedzy Podmiotu uprawnionego – wykonywać funkcję śledzenia Użytkowników. Aby uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie zalecamy zapoznać się z polityką prywatności wymienionych narzędzi.Mapowanie termiczne i rejestrowanie sesji

Serwis mapowania termicznego jest wykorzystywany do określenia, przez które obszary strony przesuwany jest kursor lub gdzie następuje klikanie myszą, w celu ustalenia tych obszarów, które cieszą się największym zainteresowaniem. Narzędzia te umożliwiają monitorowanie i analizę danych dotyczących ruchu i służą do śledzenia zachowań Użytkownika.

Niektóre z nich mogą rejestrować sesje i udostępniać je dla celów przeglądania w późniejszym czasie.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)
Hotjar to narzędzie umożliwiające mapowanie termiczne i rejestrowanie odwiedzin oferowane przez firmę Hotjar Ltd. Hotjar przestrzega ogólnych ustawień dotyczących funkcji „Do Not Track”. Oznacza to, że przeglądarka może zablokować w skrypcie zbieranie jakichkolwiek danych Użytkownika. To ustawienie jest dostępne w każdej większej przeglądarce. Więcej informacji na temat nieudzielania zgody na korzystanie z funkcji Hotjar można znaleźć w tym miejscu.
Zgromadzone dane osobowe: Pliki cookies, Dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych są określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: Malta – Polityka Ochrony Danych Osobowych – Odwołanie zgody.


Statystyka

Narzędzia opisane w tym punkcie umożliwiają Podmiotowi Uprawnionemu przetwarzanie monitorowanie i analizowanie danych dotyczących ruchu i służą do śledzenia zachowań Użytkownika.

Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics to usługa z zakresu analizy witryny internetowej udostępniana przez Google Ireland Limited (“Google”). Google wykorzystuje zgromadzone Dane Osobowe do śledzenia i badania sposobu korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów i dzielenia się nimi z pozostałymi usługami udostępnianymi przez Google.
Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania ogłoszeń pochodzących z własnej sieci reklamowej. Zgromadzone Dane Osobowe: Pliki cookies i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania: Irlandia – Polityka Ochrony Danych Osobowych. Podmiot uczestniczący w programie Tarcza Prywatności.

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)
HubSpot Analytics to serwis oferujący analizę witryny internetowej udostępniany przez HubSpot, Inc. Zgromadzone dane osobowe: Pliki cookies i dane użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka Ochrony Danych Osobowych – Odwołanie zgody.
 Jak wyrazić zgodę na instalację plików cookies? 

Oprócz sposobów wskazanych wyżej w niniejszym dokumencie, Użytkownik może ustalać własne preferencje dotyczące plików cookies bezpośrednio z poziomu przeglądarki i zapobiegać – na przykład – ich instalowaniu przez osoby trzecie. Za pośrednictwem preferencji przeglądarki możliwe jest także usuwanie plików zainstalowanych wcześniej, w tym także plików cookies, w których zostanie ewentualnie zapisana zgoda na instalację plików cookies na tej stronie. Użytkownik może znaleźć informacje o sposobie zarządzania plikami cookies przy użyciu najpopularniejszych przeglądarek, na przykład pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Edge.

W odniesieniu do plików cookies zainstalowanych przez podmioty trzecie, Użytkownik może również zarządzać własnymi ustawieniami i odwołać zgodę, odwiedzając odpowiednie linki umożliwiające odwołanie zgody, (jeśli dostępne), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności podmiotu trzeciego lub kontaktując się z nią bezpośrednio.

Z zastrzeżeniem powyższych ustaleń, Użytkownik może skorzystać z informacji dostarczonych przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne serwisy. Umożliwiają one zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. Podmiot uprawniony do przetwarzania danych zaleca więc Użytkownikom skorzystanie z tych zasobów obok informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie.

 

Podmiot Uprawniony do Przetwarzania Danych

BLM S.P.A - Via Selvaregina 30 - 22063 Cantù (CO), Włochy

Adres e-mail Podmiotu uprawnionego: blm@blm.it

Ponieważ instalacja plików cookies oraz innych systemów śledzenia, obsługiwanych przez osoby trzecie za pośrednictwem narzędzi wykorzystywanych w tej Witrynie, nie może być technicznie kontrolowana przez Podmiot uprawniony do przetwarzania danych, wszelkie specyficzne odniesienia do plików cookies i systemów śledzenia zainstalowanych przez osoby trzecie należy uwzględniać jako orientacyjne. Aby uzyskać kompletne informacje, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich narzędzi osób trzecich wskazanych w niniejszym dokumencie.

Uwzględniając złożoność identyfikacji technologii opierających się na plikach cookies, Użytkownik jest proszony o skontaktowanie się z Podmiotem uprawionym do przetwarzania danych, w przypadku konieczności uzyskania szczegółowych informacji na temat korzystania z plików cookies za pośrednictwem tej Witryny.

Ostatnia modyfikacja 31/05/2020