Ludzie.
Serce naszej strategii.

To ludzie robią różnicę.

Dla BLM GROUP kreowanie wartości rozpoczyna się tutaj:

Od uwagi i osobistego rozwoju zawodowego i ludzkiego tych, którzy z nami pracują, oraz opieki i wsparcia społeczności, w których żyjemy.

Kultura Nas.

Utalentowani samodzielnie; skuteczni razem.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
20.157 training hours

20.157

Godzin szkoleń średnio
na osobę na rok.

cross-functional approach

Zespół roboczy.

Cenimy różnorodność i integrację.
Im więcej mamy perspektyw, tym lepsze decyzje podejmujemy.

Team work

Podejście interfunkcjonalne.

Dla zmaksymalizowania synergii między procesami biznesowymi.

people-centric

Gościnność.

To pierwszy krok na wspólnej drodze. Wspieramy tych, którzy są tego przykładem i otworzyli swoje serca i domy dla dzieci w potrzebie.

Embracing
Education

Edukacja.

Pielęgnujemy umysły, pobudzamy ciekawość
i otwieramy kanał komunikacji
między światem szkoły a firmą.

Enviroment

Środowisko.

Jak moglibyśmy nie dbać o Ziemię, na której żyjemy?

Sports

Sport.

Sport jest funkcjonalnym narzędziem relacji edukacyjnych i rozwoju osobistego, sposobem wyrażania swojej indywidualności i realizacji własnego bytu. Bez względu na jakąkolwiek barierę, fizyczną czy społeczną.

Wartości i kodeks etyczny BLM GROUP.

W naszej pracy kierujemy się jasnymi wartościami.

Prosimy wszystkich, który działają wewnątrz BLM GROUP lub z nami współpracują, aby podzielali i szanowali zasady i wartości zawarte w naszym Kodeksie Etycznym.

Każdy z nas, w codziennych działaniach, musi czuć ciężar własnej odpowiedzialności, która jest niezbędna do skutecznego przestrzegania tych zasad.

Pobierz kodeks etyczny
Sustainability

Zrównoważony rozwój.

Dbałość o środowisko ma charakter globalny:

- Nasze produkty realizowane są w sposób umożliwiający optymalizację zużycia energii poprzez efektywne zarządzanie.

- Cały proces produkcyjny jest zorientowany na najwyższy stopień dbałości o środowisko.

- We wszystkich naszych nowych budynkach, przykładach kompatybilnej architektury, oszczędność energii i dbałość o środowisko kierowały wszystkimi wyborami konstrukcyjnymi.

Środowisko.

We wszystkich nowych budynkach:

-60% Zużycie energii
do ogrzewania w sezonie zimowym.
+50% Energii odnawialnej.
100% Możliwość ponownego użycia materiałów użytych do budowy nowych konstrukcji nośnych i ponowne wykorzystanie już istniejących.
Ambiente
All-electric technology

Technologia All-Electric.

ECO - kompatybilność.
Zredukowaliśmy zużycie energii, nie tracąc nic z wydajności roboczej.
Minimalne zużycie energii, do 5 kW.
Technologia “All-Electric” zapewnia ciche i czyste maszyny.