BLM GROUP dla edukacji.
Wartość szkolenia made in BLM.

Szkolenie i innowacja jako klucze do przyszłości.

Jako firma zaawansowana technologicznie, żyjemy nowymi pomysłami, innowacjami i szkoleniami. Poprzez nasze zaangażowanie w szkolenie młodych ludzi, edukację i badania, my i nasi partnerzy chcemy wzbudzić fascynację technologią, abyśmy mogli lepiej przygotować się na przyszłość.

Współpraca z Instytutami Technicznymi i Uniwesytetami.

Szkolenie i innowacja jako klucze do przyszłości.

Promujemy i organizujemy staże, aby połączyć naukę z pracą.
W czasie praktyk programowych stażyści są obserwowani przez opiekunów z firmy w ramach ciągłego szkolenia wspierającego „w miejscu pracy”.
Dzięki takim działaniom goszczeni przez nas studenci, realizują szkolne projekty lub prace dyplomowe w firmie.
Ponadto dział Zasobów Ludzkich BLM GROUP zajmuję się rekrutacją, doborem, zarządzaniem i rozwojem młodych ludzi, absolwentów szkół średnich i wyższych. W Szkołach i na Uczelniach organizowane są prezentacje firmowe, lekcje, Dni Kariery, aby przyciągnąć do naszej firmy najlepsze talenty.

Niektóre z naszych partnerstw
Politecnico di Milano
Politecnico
di Milano
Uniwersytet w Trento
Uniwersytet w
Trento
Uniwersytet w Padwie
Uniwersytet w
Padwie
Europejski Instytut Wzornictwa
Europejski
Instytut Wzornictwa
CNR
National Research
Council
Fraunhofer
Fraunhofer
Geseilschaft
IISS Galileo Galilei Bolzano
Zespół Szkół
Galileo Galilei
I.T.I.S. Magistri Cumacini
I.T.I.S.
Magistri Cumacini
ITT Buonarroti - Trento
Techniczny Instytut Technologiczny
w Trydencie
ITT Marconi Rovereto
Instytut
Techniczno-Technologiczny Marconi
Valorizzazione dei giovani.

Podnoszenie wartości młodych ludzi.


Inicjujemy i wspieramy projekty szkoleniowe w różnych szkołach i dla różnych grup wiekowych, ponieważ szkolenie jest punktem wyjścia do innowacji. A czym byłyby firmy bez innowacji?

Oferujemy grupom studentów organizowanie oprowadzanych wizyt w naszych zakładach produkcyjnych.

Projekty szkoleniowe.

Głównym celem tych inicjatyw jest ułatwienie spotkań młodych ludzi z firmami w nieformalnym i niekonwencjonalnym otoczeniu.

TubeThon
TubeThon

Zespoły studentów uczelni rzucają wyzwanie naszym technologiom, współpracując z naszymi zespołami ekspertów. Gościmy zespół studentów przez kilka dni i zachęcamy ich do wymyślania nowych sposobów wykorzystania naszych technologii.

Manuthon
ManuThon

ManuThon to tak naprawdę konkurencja, na typowych zasadach Hackathonu, nastawiona na Manufacturing.
Zdolni młodzi ludzie wybrani spośród kandydatów z całego terenu Włoch (studenci studiów trzyletnich, magisterskich, Master, doktorantów) konkurują ze sobą starając się wymyślić i rozwijać innowacyjne pomysły w odpowiedzi na wyzwania stawiane przez nas i przez firmy z branży.

Progetto Tu sei
Jesteś

Chłopcy fascynują się tematami technicznymi i bardzo szybko starają się zrozumieć ich zasady. W BLM GROUP pragniemy zaspokoić ten głód wiedzy dzieci już od najmłodszych lat. Umożliwia nam to projekt “Jesteś”.
Poprzez bezpośrednie zaangażowanie uczniów szkół podstawowych i średnich z regionu Trento, w zależności od programu nauczania uczniów i specjalizacji firm prowadzimy działania ukierunkowane na rozwój techniczny, projektowanie, analizę i przegląd procesów biznesowych różnego rodzaju.

Alta Formazione
Szkolnictwo wyższe

Partnerstwo nawiązane z  Istituto Tecnico Tecnologico Marconi z Rovereto w ramach dwuletniego programu szkolnictwa wyższego. W ramach tego partnerstwa współpracujemy przy tworzeniu programu dydaktycznego i jego aktualizacji, w doborze studentów, przy organizacji wizyt firmowych i staży w naszych zakładach.

Wolne stanowiska.

Czy chcesz być jednym z naszych "Resourceful Humans"? Czekamy na Twoje CV.
Wszystko co robimy to innowacja. U podstaw naszej innowacyjności leżą
wyjątkowość i pomysłowość wszystkich osób, które pracują w BLM GROUP,
niezależnie od pełnionych przez nie funkcji.

Nigdy nie przestajemy się uczyć!

BLM GROUP Academy

Czym jest BLM GROUP Academy?

Firmowe narzędzie strategiczne, które pozwala na systematyczne zarządzanie indywidualnym i organizacyjnym rozwojem umiejętności zasobów ludzkich i związanym z tym wpływem na biznes.

Poznaj wszystkie kursy

Stay up to date!

Bądź zawsze na bieżąco z nowościami.
Obserwuj nas na Linkedin