LT14 / LT24
Wielkie rozwiązania dla
wielkich projektów.

 

Duże konstrukcje stalowe powstają tutaj.

 

 Podstawowa konfiguracja LT14 / LT24
Rury okrągłe, kwadratowe, prostokątne,
przekroje specjalne, profile otwarte.
Głowica tnąca
3D
Rury i profile do
100 kg/m lub 300 kg/m
wagi
Obróbki rury
do 355 mm lub 620
mm średnicy

Zalety cięcia laserowego dużych średnic i dużych grubości.

Uzyskasz znaczne korzyści w zakresie kosztu wyprodukowania detalu i jakości cięcia w stosunku do innych technologii (plazma, cięcie tlenowe). Precyzja obróbek będzie od razu zgodna z wymaganymi tolerancjami i nie będziesz potrzebować żadnych późniejszych regulacji.

 Rura prostokątna o dużej grubości cięta laserem 3D
 Fazowanie/zaoblanie okrągłego otworu wykonane za pomocą laserowego cięcia 3D

Cięcie 3D.
Zalety są widoczne również po cięciu.

 

Z łatwością wykonuje fazowanie na końcach i w otworach. Jest to bardzo przydatne w detalach przeznaczonych do późniejszego spawania. Krawędzie nie wymagają żądnej dalszej obróbki i są od razu gotowe do spawania.

Zmiana produkcji: całkowicie automatyczna.

Zmiana średnicy, grubości i przekroju odbywa się całkowicie automatycznie. Możesz przejść z jednego przekroju do następnego bez konieczności przezbrajania maszyny i bez regulacji ręcznych.

Pozwoli to zaoszczędzić dużo czasu, ale też uzyskać proces bardziej niezawodny i niezależny od mechanicznych umiejętności operatora, który będzie mógł skupić się na produkcji.

 Automatycznie regulowane wrzeciono do wszystkich przekrojów

Lekkie ruchy przy dużych obciążeniach.

Cięcia bardziej precyzyjne i szybkie, w skróconym czasie wykonywania detalu dzięki trzem wrzecionom, które trzymają element, eliminując wszelkie niekontrolowane przesunięcia, podczas gdy głowica tnąca, lżejsza i szybsza, porusza się wzdłuż rury.

 Trzy wrzeciona trzymają element w czasie całej obróbki
Zastanawiasz się, czy te funkcje są
odpowiednie dla Twoich celów?
Zapytaj naszych ekspertów