TWINCUT
Cięcie z wysoką wydajnością

Uproszczone monitorowanie
produkcji i produkcji

Graficzny interfejs użytkownika prowadzi użytkownika krok po kroku, aby szybko rozpocząć produkcję.
Zdalną pracę można monitorować podłączając system do sieci.

Wprowadzanie nowej partii produkcyjnej

Wszystkie parametry potrzebne do zmiany produkcji znajdziesz na jednej czytelnej stronie.

Ustawienie czterech wymiarów cięcia

Z każdego pręta może wycinać dwie różne długości i wyładowywać je do osobnych skrzyń.

Wydajność i pozostały czas pod kontrolą

Ze strony głównej wyświetlaj stan zaawansowania produkcji w toku oraz poziom sprawności systemu.


ProTube:
zintegrowany proces cięcia

Planowanie i zdalne monitorowanie partii do wykonania

Zwiększ wydajność, organizując wiele programów maszynowych w zlecenia pracy i wysyłając je do każdej maszyny w sieci za pośrednictwem ProTube. ProTube to zdalne środowisko planowania i planowania produkcji.
Dzięki ProTube możesz tworzyć partie produkcyjne dla każdej maszyny, określać wymagane ilości i przesyłać dane. Można monitorować postęp każdej produkcji.

ProTube obliczy najlepsze zagnieżdżenie części na pręcie, aby pomóc Ci zaoszczędzić materiał.
ProTube może również wskazać najbardziej odpowiednią długość pręta, jeśli materiał może być dostarczony na wymiar.

Skontaktuj się z nami bez zobowiązań,
aby uzyskać więcej informacji lub poprosić o wycenę
Zapytaj naszych ekspertów