Onze mensen.
De kern van onze strategie.

Mensen maken het verschi.

Waardecreatie voor BLM GROUP begint hier.  Mensen staan centraal in alles wat we doen, zowel van onze medewerkers, klanten, partners als de omgeving waarin we leven.

De "ons" cultuur.

Getalenteerd in ons eentje, samen effectiever.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
20.157 training hours

20.157

Gemiddeld aantal trainingsuren
per persoon per jaar

cross-functional approach

Diversiteit.

Wij hechten waarde aan diversiteit.
Hoe meer perspectieven we hebben,
hoe beter we beslissingen kunnen nemen.

Team work

Functieoverschrijdende aanpak.

Om de synergie tussen bedrijfsprocessen te maximaliseren.

people-centric

Omarmen.

Dit is de eerste stap van een gezamenlijke reis. We steunen de mensen die het goede voorbeeld geven en hun hart en huis hebben opengesteld voor kinderen in nood.

Embracing
Education

Onderwijs.

We prikkelen de geest en stimuleren de nieuwsgierigheid door samenwerkingsverbanden te aan te
gaan met scholen, bedrijven en organisaties.

Enviroment

Milieu.

Hoe kunnen we wat meer om onze Aarde geven?

Sports

Sports.

Sport speelt een functionele rol in de educatieve relatie en persoonlijke groei, een middel om uitdrukking te geven aan iemands indentiteit, ongeacht zijn fysieke of sociale barrières.

De waarden en de gedragscode van de BLM GROUP.

Ons werk wordt geleid door duidelijke waarden. 

We vragen iedereen die voor BLM GROUP werkt of met ons samenwerkt om de principes en waardes in onze gedragscode te delen en te respecteren.

Iedereen van ons moet in zijn of haar dagelijks handelen het gewicht van zijn of haar verantwoordelijkheden voelen, wat essentieel is voor een effectieve naleving van deze regels.

Gedragscode downloaden
Sustainability

Duurzaamheid.


Het milieu heeft wereldwijd onze aandacht:

- Onze producten zijn ontworpen om het energieverbruik door middel van een efficiënt beheer te optimaliseren.

- Over het hele productieproces werken we aan het verkleinen van onze wereldwijde footprint.

- In het verlengde van onze duurzame geschiedenis en de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid zijn onze nieuwe gebouwen duurzaam gebouwd, waarbij energiebesparing en respect voor het milieu de leidraad zijn geweest bij alle bouwkeuzes.

Milieu.

In alle nieuwe gebouwen:

-60% Energieverbruik
voor verwarming.
+50% Hernieuwbare energie.
100% Alle materialen die gebruikt worden voor uitbreidingen zijn gemaakt van 100% recyclebare materialen en hergebruik van bestaande constructies.
Ambiente
All-electric technology

Volledig elektrische technologie

Eco-compatibiliteit.
We hebben het energieverbruik verlaagd zonder dat dit ten koste is gegaan van de arbeidscapaciteit.
Minimaal energieverbruik, tot 5 kW.
Volledig elektrische technologie zorgt voor stille en schone machines.