INDUSTRY 4.0

Inteligentne rozwiązania dla inteligentnych fabryk


Sytuacja wyjściowa

Skrócenie czasu dostawy.
Zwiększenie wydajności.
Poprawa jakości.
Zwiększenie elastyczności.
Nie ma już innych rozwiązań, istnieją tylko sprawdzone, które ciągle doskonalimy.

Oddziaływanie

Na nieustannie walczącym o klienta światowym rynku format produkcji ulega ciągłej przemianie.
Obecnie pożądane są małe partie produktów, szybkie przejście od jednego wyrobu do drugiego oraz zapewnienie (przy ograniczonym czasie i kosztach) najwyższej jakości.
Z tego powodu operacje wykonywane ręcznie, mogą negatywnie wpłynąć na czas i koszt produkcji.

soluzione

Rozwiązanie

Komunikacja pomiędzy systemami gięcia, cięcia laserowego oraz innymi rodzajami obróbki umożliwia symulację procesu produkcyjnego, ułatwienie pracy operatora oraz automatyczną eliminację wielu problemów związanych z procesem.
Systemy te mogą charakteryzować się różnym stopniem automatyzacji, aż do całkowitej autonomii.
To jednak nie wszystko! Rozwiązania BLM GROUP stają się bardziej wszechstronne dzięki Protube, który ułatwia zarządzanie logistyką i planowaniem oraz analizę produkcji na poszczególnych jej etapach. Możliwa jest również integracja z Twoim systemem informatycznym.

Industry 4.0
Korzyści

Optymalizacja zużycia materiału.
Eliminacja prób i odpadów.
Zintegrowane zarządzanie produkcją z jednego stanowiska.
Współpraca z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
Synchronizacja reagowania na stan produkcji.
Stały monitoring systemów produkcji oraz opłacalności zamówień.
Oto korzyści, jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu technologii Industry 4.0.

Aspekty techniczne

Wszystkie systemy BLM GROUP są inteligentymi systemami pozwalającymi na wzajemną integrację oraz integrację z innymi automatycznymi systemami. Pozwalają również na komunikację ze światem zewnętrznym (planowanie zasobów przedsiębiorstwa, itp.).