ProTube
Verbeter uw productie beheer.

Bereid uw productie
voor en stuur deze met één klik
naar de systemen.

Bereid uw productie voor en stuur deze met één klik naar de systemen.

In één enkele interface kunt u de programma's voor alle machines van de BLM GROUP in uw bedrijf eenvoudig en transparant beheren.
Bereid uw werkorders voor op kantoor en start de productie.
Met een klik stuurt u de productieorders naar de aangesloten systemen.

Order voorbereiding.

Maak optimale bewerkingsprogramma's.
Met een hoog technologisch gehalte, de synergie met de machines van de BLM GROUP, de aandacht voor detail die het resultaat is van 20 jaar ervaring, biedt Protube geavanceerde functies om uw productieordersvolgens uw wensen voor te bereiden.
Het is de aandacht voor details die het verschil maakt.
Verlaag het materiaalverbruik.
Plan uw werkorders op basis van optimale materiaallengtes om verspilling tot een minimum te beperken.
Bekijk grafisch hoe de verdeling van de onderdelen en het materiaalverbruik op basis van de keuze van de verschillende productiestrategieën verandert .
Beheers de toeleveringsketen.
Met de synergie tussen ProTube en de machines van BLM GROUP kunt u anticiperen op de technologische keuzes en de productiestrategieën die op de systemen op de werkvoorbereiding staan, zullen worden uitgevoerd.
Bereid optimale werkorders met de BLM GROUP technologie.
Maak gebruik van de ervaring en eerder toegepaste technologische opties van reeds verwerkte orders.
Begin niet telkens opnieuw om een nieuwe order te maken.
Gebruik technologieconfiguraties van orders waar u al aan gewerkt heeft en waarvan u de resultaten kent.
Gebruik uw ervaring om de efficiency te verhogen en een hoogwaardige productie te verkrijgen.

Calculatie.

Krijg een calculatie van doorlooptijden, benodigde materialen, te bewerken onderdelen, doelmachines en geschatte productiekosten op basis van parametersdie aanpasbaar zijn aan uw sitiuatie.

Tijdstudie
Software di programmazione CAD/CAM per sistemi di taglio laser del tubo

Oltre l’importazione di file 3D.

Con Artube non solo potrai creare un pezzo con assoluta precisione, ma potrai apportare modifiche e migliorie agli elementi importati come se il pezzo fosse nato direttamente nel software.

Gestire telai e strutture complesse non è mai stato così semplice.

Importa il tuo telaio, modificane geometria e struttura a piacimento, sfrutta le opzioni tecnologiche del pacchetto Assembler: grazie alle funzionalità Artube potrai reingegnerizzare il telaio e ottimizzare la linea di lavoro.

Sospensione auto realizzata con sistema di taglio laser

Aperto al mondo strutturale.

Importa i file IFC del tuo progetto strutturale con assoluta fedeltà e precisione, semplifica la lavorazione di grandi profili in acciaio, ottimizza il disegno dei singoli componenti e degli assemblaggi. Questo grazie all’adattabilità di Artube ai progetti strutturali.

Software di programmazione CAD/CAM per sistemi di taglio laser del tubo

Monitoring.

Productie cockpit

Houd grip op de lopende orders.

Alle in het netwerk aangesloten machines sturen de voortgangsgegevens van de lopende productie naar ProTube, de bedrijfsstatus, de historie van de bewerkingen en alle andere nuttige informatie voor een optimaal procesmanagement.

Volg uw productie en vergelijk die met wat u gepland hebt.

De cockpit op elk apparaat inzien

Houd een oogje op de productie.

Bekijk in de ProTube Cockpit de systeeminfographics, de work in progress en de geschatte opleveringstijden. Het dashboard kan ook worden geprojecteerd op een extern IP-apparaat dat is aangesloten op het bedrijfsnetwerk. Ook op smartphones!

Statistische weergave van het machine gebruik

Een historisch archief van uw statistieken.

Raadpleeg het historisch archief van de orders om uw productie te classificeren en het gebruik van de machines statistisch te kunnen volgen.

Kijk naar uw verleden om uit te vinden hoe u uw toekomstige werk kunt verbeteren.


Software di programmazione CAD/CAM per sistemi di taglio laser del tubo

Programma pezzo
multi-macchina.

Crea un unico progetto e taglia su macchine BLM GROUP diverse: il programma pezzo verrà automaticamente interpretato e riconosciuto, permettendoti di gestire al meglio le linee di lavoro e ottimizzare la tua produzione.

Software di programmazione CAD/CAM per sistemi di taglio laser del tubo
Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op om een demo aan te vragen.
Onze gespecialiseerde en hooggekwalificeerde medewerkers staan tot uw dienst.

Architectuur.

Multi-user toegang.
De client-server architectuur van Protube Enterprise maakt het mogelijk om meerdere operators tegelijkertijd te laten werken.
De toegang tot resources zorgt ervoor dat de gegevens altijd up-to-date en consistent zijn.
Synchroniseer uw onderdelendatabase.
Synchroniseer de onderdelenprogrammadatabase waaruit u kunt putten om werkorders en productiebatches in Protube aan te maken.
Wijzigingen in een onderdeelprogramma worden in Protube doorgevoerd.
U kunt zelfs multi-machine- en multitechnische onderdelen verwerken!
"Plug and play".
Protube beheert machines die behoren tot verschillende productielijnen en van verschillende technologieën in zijn interface.
Het toevoegen van een nieuwe machine in Protube is zeer eenvoudig, u hoeft alleen maar het configuratiebestand in te voeren en de machine is aangesloten in het netwerk.

ProTube en Industrie 4.0.

ERP integratie.
Orderoverdracht
Procescentralisatie

Integratie in uw Industry 4.0 productiesysteem.

ProTube en de onderling verbonden systemen die in synergie werken,vormen een productie-ecosysteem dat kan communiceren met uw bedrijfsinformatiesysteem en kan integreren in uw werkproces.

Deze integratiemogelijkheid is de sleutel tot het creëren van uw Industry 4.0 productiesysteem.

ERP integratie
Meer weten

ProTube e Industria 4.0

Integrazione ERP
Trasferimento ordini
Centralizzazione dei processi

Ci integriamo al TUO sistema di produzione 4.0.

ProTube e gli impianti interconnessi, lavorando in sinergia, formano un ecosistema produttivo in grado di interagire con il tuo Sistema Informativo Aziendale e di integrarsi nel tuo processo di lavoro.

Questa capacità di integrazione è la chiave abilitante per realizzare il tuo Sistema di Produzione 4.0.

Activeer uw potentieel met BLM GROUP Academy.

Onze trainingsprogramma's omvatten beginners cursussen voor en cursussen op maat voor ervaren gebruikers en voor specifieke toepassingen op machines, technologieën en gerelateerde productieplanningssoftware.

Ontdek alle cursussen

Blijf up to date met BLMportal.

Volg al het nieuws op het BLMportal, ontdek nieuwe functies voor uw productie en bekijk de online mauals vanaf iedere werkplek.

Stap in BLMportal

What's new

Materiaal Cockpit: om de buizen die uw buislaser nodig heeft te kunnen bekijken.

Houd bij hoeveel en welke buizen u met uw buislaser gaat bewerken.

Toon de resterende tijd die nodig is om een order af te werken en het materiaal klaar te maken voor de volgende productie.

Alle informatie is beschikbaar op de webinterface en toegankelijk vanaf een desktopcomputer of laptop.

Materiaal Cockpit: om de buizen die uw buislaser nodig heeft te kunnen bekijken
Scopri se il nostro software ti è utile.

Puoi provare il nostro software gratuitamente per 30 giorni.
E poi, se lo è, puoi acquistarlo.

Provalo subito