BLM GROUP

Privacy Policy

Değerli Ziyaretçimiz, kişisel verilerin işlenmesi, kişilerin korunması ve ayrıca bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili Genel Verilerin Korunması konulu 2016/679 nolu AB Yönetmeliğinin (bundan böyle "Yönetmelik") 12. Maddesi ve devamı hükümleri uyarınca "www.blmgroup.com" ("Site") sitesindeki navigasyon ve kullanıcı tarafından etkileşimi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve kullanıcı tarafından etkileşimi hakkında aşağıdaki bilgileri vereceğiz (Bu bilginin bu nedenle, Sitede yer alan bağlantılar aracılığıyla kullanıcı tarafından başvurulabilecek diğer web sitelerini ilgilendirmediği unutulmamalıdır).

Tarafınızdan sağlanan verilerin Veri Denetleyicisinin Cantù (CO), Via Selvaregina 30, 22063, VAT n. IT 01653120137, tel. 031 7070200, e-mail blm@blm.it. adresinde kayıtlı BLM S.P.A şirketi olduğunu bildiririz. 


Kullanıcı navigasyon verileri

Sitenin çalışması için kullanılan bilgi sistemleri ve bilgisayar programları, iletilmesi için İnternet iletişim protokollerinin (örneğin kullanıcının siteye bağlanmak için kullandığı bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, talep edilen kaynakların URI -Uniform Resource Identifier- adresleri, talebin gerçekleştiği zaman, talebin sunucuya eriştirilmesi için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucu yanıtının durumunu bildiren nümerik kod -başarılı, hata, vb.- ve kullanıcının işletim sistemi ve bilişim ortamına ilişkin diğer parametreler) kullanılmasını gerektiren bazı kişisel veriler toplar. Bunlar ilgili kişilerle ilişkilendirilmek üzere toplanmasa da, tabiatları gereği, bir takım çalışmalar ve üçüncü taraflar tarafından elde edilen bilgilerle ilişkilendirilerek kullanıcıları saptanmasını sağlayabilir. Bu veriler yalnızca kullanıcıyı saptamayı sağlayan verilerle ilişkilendirilmeyen istatistik bilgiler toplamak amacıyla ve sitenin doğru çalıştığını kontrol etmek için kullanılır ve çalışmanın sonunda hemen silinir.
Bu veriler Siteye verilebilecek muhtemel zararla sonuçlanan farazi bilgi suçlarının sorumlusunu saptamak için kullanılabilir.
Bu nedenle işlemenin yasal temeli, sitenin işletilmesi ve güvenliğine olan meşru ilgidir.


Çerezler

Site, sitedeki belirli bilgilere atıfta bulunulan çerezleri kullanır.


Kullanıcı tarafından gönüllü olarak verilen veriler

Yukarıdakilere rağmen, site danışmanlığı nedeniyle, kullanıcının aşağıdaki durumlarda gönüllü olarak sağlayabileceği herhangi bir kişisel veri sunması gerekmez.

"İletişim bilgileri" bölümünün doldurması, aşağıdaki verilerin verilmesini gerektirir: Adınız *, Soyadınız *, Firma *, E-posta *, Telefon *, Ülke *, Adres, Şehir, İl, web sitesi, mesaj alanı. Bu veriler taleplere cevap vermek için gereklidir veya kullanılır (* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur). Bu veriler, yalnızca kullanıcının talebini takip etmek amacıyla işlenecek ve bu amaç için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında düzenli olarak bilgi almak için, Web Sitesinin özel bir bölümü olan "Bülten" e abone olunuz. Haber bültenine verilen onay herhangi bir zamanda bültendeki özel bir bağlantı aracılığıyla veya Veri Denetleyicisine başvurularak iptal edilebilir.

Normal başvurularda, “Bizimle çalışın” ile Sitenin belirli bir bölümünde kayıt yaptırmak, aşağıdaki kişisel verilerin sağlanmasını gerektirir: Adı *, Soyadı *, Cep telefonu *, E-posta *, Özgeçmiş *, Kurumsal uygulama alanları, Okul verileri, Konuşulan diller. Bu veriler başvuruyu değerlendirmede kullanılmak üzere gereklidir (* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur). Başvuru Veri Denetleyicisinin ihtiyaçlarına uygunsa, aday ile, Web Sitesinin ilgili bölümüne girilen e-posta veya telefon ile irtibata geçilecek ve spesifik bir seçim prosedürü başlatılacaktır. Aktarılan verinin saklama süresi 10 yıl olup, bunlar ortadan kaldırılacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi, onların gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasına uygun prosedürler, teknik ve BT araçlarıyla Veri Kontrolörü tarafından talimat verilen ve yetkilendirilen personel tarafından gerçekleştirilecektir. Kişisel verilerin Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarılması amaçlanmamıştır


İlgili tarafların hakları

İlgili taraflar, öngörülen durumlarda, kişisel verilere erişme ve aynı şeyle ilgili işlemlerin sınırlandırılması veya işleme konulmasına ilişkin sınırlama veya silme (silme hakkı) ya da işleme tabi tutulma (Madde 15 ve Yönetmeliğin ardından) hakkına sahiptir. Eğer işlem, ilgili tarafça ifade edilen fikir birliği ile gerçekleştirilirse, sonuncusu, iptal işleminden önce verilen işlemin yasallığına bakmadan herhangi bir zamanda izni iptal edebilir. Kişisel verilerinin işlenmesinin yönetmeliklere aykırı olduğuna inanan ilgili taraflar, kişisel verilerin korunması için garantöre şikayette bulunma hakkına sahiptir.

İlgili tarafın diğer hakları, aşağıdaki e-posta adresinde talep edilmesi halinde edinilebilir: privacy@blmgroup.it veya yukarıda belirtilen veri denetleyicisinin diğer bağlantılarına.Feragat

 1. Uygulama alanı

  BLM S.P.A. ve/veya bağlı şirketler ("BLM GROUP ") tarafından sağlanan bu Web sitesinin ("BLM GROUP Web Sitesi") kullanımı, işbu Kullanım Koşullarına tabidir.
  İşbu Kullanım Koşulları, değiştirilebilir, düzeltilebilir ya da başka hüküm koşullar bunların yerini alabilir (örneğin, ürün ve hizmetlerin satın alınması için). Oturum açarak ya da oturum açmadan, BLM GROUP Web Sitesine erişim ve bu sitenin kullanımı güncel versiyonlarında Kullanım Koşullarının sözsüz onayını gerektirir.


 2. Hizmetler

  1. BLM GROUP Web Sitesi, görüntülenecek ya da indirilecek olası ilişkin dokümantasyonun yanı sıra özel bilgi ve yazılımları da içerir.

  2. BLM S.P.A., BLM GROUP Web Sitesinin çalışmasını, tamamen ya da kısmen, istediği zaman yarıda kesebilir. İnternet'in ve bilgilendirme sistemlerinin kendi özelliği nedeniyle BLM S.P.A., BLM GROUP Web Sitesinin kalıcı olarak kullanılabilirliğinden sorumlu tutulamayacaktır.


 3. Kayıt, parola
   
  1. BLM GROUP Web Sitesinin bazı sayfaları, parola ile korunabilir. Ticari işlemlerin güvenliği amacıyla, sadece kayıtlı Kullanıcılar bu sayfalara erişebilir. BLM S.P.A., herhangi bir Kullanıcının kaydını reddetme hakkını saklı tutar. Özellikle, BLM S.P.A. önceden serbestçe erişilebilen bazı sitelerin kayda tabi olacağına karar verme hakkını saklı tutar. BLM S.P.A., istediği zaman ve gerekçe göstermeden, Kullanıcı Bilgilerini kilitleyerek (aşağıda tanımlandığı gibi) parola ile korunan alana Kullanıcının erişim hakkını reddetme yetkisine sahiptir, özellikle Kullanıcının:
   • kayıt amaçlı yanlış bilgileri kullanması halinde;
   • işbu Kullanım Koşullarını ihlal etmesi ya da Kullanıcı Bilgilerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde;
   • BLM GROUP Web Sitesine erişime ya da kullanımına yönelik yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmesi halinde;
   • BLM GROUP Web Sitesini uzun süre kullanmaması halinde.

  2. Kayıt anında, Kullanıcı doğru bilgileri vermelidir ve bu bilgilerin sonradan değişmesi halinde, blm@blm.it adresine bir e-posta göndererek söz konusu bilgileri güncellemekle yükümlü olacaktır. Kullanıcı, BLM S.P.A.'ya verilen e-posta adresinin söz konusu Kullanıcı ile iletişime geçmek için her zaman geçerli ve kullanılabilir olmasını sağlayacaktır.

  3. Kayıt anında, Kullanıcıya, bir Kullanıcı Kimliği ve bir parola ("Kullanıcı Bilgileri") içeren bir erişim kodu verilecektir.

  4. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerine üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir olmamasını sağlayacak ve kendi Kullanıcı Bilgilerinin yardımıyla yerine getirilen tüm işlemlerden ve diğer faaliyetlerden sorumlu olacaktır. Çevrim içi her oturum sonunda, Kullanıcı parola ile korunan Web sitelerinden bağlantıyı kesmelidir. Kullanıcının üçüncü şahısların Kullanıcı Bilgilerini yasa dışı olarak kullandığını öğrenmesi halinde, yazılı olarak ya da e-posta vasıtasıyla BLM S.P.A.'yı zamanında bilgilendirmelidir.

  5. Önceki paragraf 3.4'deki tebliğ alındıktan sonra, BLM S.P.A. Kullanıcı Bilgileri vasıtasıyla parola ile korunan alana erişimi reddedecektir. Kullanıcı, sadece BLM S.P.A.'dan talep ederek ya da yeni bir kayıt işlemi yaparak yeniden erişim sağlayabilecektir.

  6. Kullanıcı, sözleşmeye dayalı ilişkilerin doğru şekilde ilerlemesini ihlal etmemesi koşuluyla, kendi kaydının iptal edilmesini yazılı olarak istediği zaman talep edebilir. Bu durumda, BLM S.P.A. tüm Kullanıcı Bilgilerini ve hafızaya alınan ve kişisel olarak Kullanıcıya ilişkin olarak diğer bilgileri, artık gerekli olmadıklarında, silecektir. 4. Bilgilerden, yazılımdan ve dokümantasyondan faydalanma hakları

  BLM GROUP Web Sitesi üzerinde/vasıtasıyla kullanılabilir olan herhangi bir bilgiden, yazılımdan ve dokümantasyondan faydalanılması, işbu Kullanım Koşullarına ya da bilgilerin, yazılımın ya da dokümantasyonun güncellenmesi halinde, BLM S.P.A. ile önceden kabul edilen lisans koşullarına tabidir. Ayrı olarak kabul edilen lisans koşulları (örneğin, yazılımın indirilmesi halinde) işbu Kullanım Koşulları üzerinde geçerli olacaktır.


 5. Fikri mülkiyet

  1. İşbu Kullanım Koşullarının 4.maddesinde yer alan hususlara rağmen, le BLM GROUP Web Sitesinde yer alan bilgiler, markalar ve diğer içerikler, BLM S.P.A.'nın yazılı izni olmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, verilemez, faydalanılamaz ya da hiçbir şekilde kullanılamaz.

  2. Faydalanma hakları ve burada açıkça öngörülen diğer haklar dışında, Kullanıcıya başka hiçbir hak verilmez ve başka hakların verilmesini gerektiren hiçbir yükümlülük gizli olmayacaktır. Tüm patent hakları ve lisanslar açıkça hariç tutulur.


 6. Kullanıcının Yükümlülükleri

  1. BLM GROUP Web Sitesine erişimde veya kullanımda, Kullanıcı:
   • başta çocuklara olmak üzere hiç kimseye zarar vermeyecek ve kişisel haklarını ihlal etmeyecektir;
   • davranışı ile kamu ahlakına zarar vermeyecektir;
   • hiçbir mülkiyet hakkını ya da diğer münhasır hakları ihlal etmeyecektir;
   • virüs içeren hiçbir bilgi ("Truva Atları" adı verilen) ya da verilere zarar verebilen başka hiçbir program yüklemeyecektir;
   • Kullanıcının hiçbir yetkiye sahip olmadığına ilişkin içerikleri veya köprü metin bağlantılarını, özellikle söz konusu köprü metin bağlantılarının veya içeriklerin gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmesi ya da yasa dışı olması halinde, iletmeyecek, hafızaya almayacak ya da yüklemeyecektir;
   • reklam içerikli ya da istenmeyen e-postalar ("spam" adı verilen) ve virüs, hata ya da benzer durum bildirileri yaymayacaktır; ayrıca, Kullanıcı çekilişlere, "kartopu" sistemlerine, zincirleme mektuplara, piramit satışlara ya da benzer faaliyetlere katılmak istemekten kaçınacaktır.

  2. BLM S.P.A., özellikle Kullanıcının işbu Kullanım Koşullarından kaynaklanan yükümlülükleri ihlal etmesi halinde, BLM GROUP Web Sitesine erişimi istediği zaman reddedebilir.


 7. Köprü metin bağlantıları

  BLM GROUP Web Sitesi, üçüncü şahısların Web sayfalarına köprü metin bağlantıları içerebilir. BLM S.P.A., söz konusu Web sayfalarının içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu reddeder. Ayrıca, BLM S.P.A. bu konu hakkında hiçbir beyan vermez ve söz konusu Web sayfalarını ya da içeriklerini, BLM S.P.A. içinde aktarılan bilgiler üzerinde hiçbir kontrol yapmadığından ve söz konusu bilgilerden ve içeriklerinden sorumlu olmadığından, kendininmiş gibi desteklemez. Bu Web sayfalarının kullanımı, Kullanıcının sorumluluğundadır.


 8. Yasal sahiplik ya da mülkiyet eksikliğinden doğan sorumluluk

  1. Bilgilerin, yazılımın ya da dokümantasyonun ücretsiz olarak kullanılabilir olduğu ölçüde, kasıtlı ihmal ya da dolandırıcılığı kapsayan durumlar dışında, özellikle üçüncü şahısların haklarının iddia ve kusurlarının doğruluğuna ya da mevcut olmamasına ilişkin veya tamlığı ve/veya yeterliği ile ilgili, mülkiyetlerine ya da yasal sahipliklerine ilişkin eksikliklerden doğan her türlü sorumluluk hariç tutulur.

  2. BLM GROUP Web Sitesinde mevcut olan bilgiler, bazı durumlarda (örneğin, ürün değişiklikleri nedeniyle) mevcut olmaması muhtemel ürünlerin teknik olasılıklarına ilişkin genel özellikleri ya da açıklamaları içerebilir. Ürünün performanslarına satın alma anında zaman zaman birlikte karar verilmelidir.


 9. Diğer sorumluluklar, virüs

  BLM GROUP Web Sitesini virüssüz korumak için harcanan çabalara rağmen, BLM S.P.A. hiçbir şekilde tamamen virüssüz olmasını garanti edemez. Kendini koruması amacıyla Kullanıcı, gerekli güvenlik önlemlerini almalı ve bilgileri, yazılım ya da dokümantasyonu indirmeden önce bir virüsten koruma tarayıcısı kullanmalıdır.


 10. Bilgi gizliliğinin korunması

  BLM GROUP Web Sitesi üzerinde Kullanıcının kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanması, kullanımı ve işlenmesi için, BLM S.P.A. bilgi gizliliğinin korunması hususunda yürürlükte olan yasalara riayet edilecektir.


 11. Ek anlaşmalar, yetkili yargı merci ve geçerli yasa

  1. Herhangi bir ek anlaşma yazılı olarak yapılmalıdır.

  2. BLM GROUP Web Sitesinin her bir sayfası, BLM S.P.A. ve/veya bağlı şirketleri tarafından yönetilir ve idare edilir. Sayfalar, sorumlu şirketin operasyon merkezinin yer aldığı ülkede yürürlükte olan yasalara uygundur. BLM S.P.A., BLM GROUP Web Sitesinde yer alan bilgilerin, yazılım ve/veya dokümantasyonun yeterli olması ya da söz konusu ülkenin dışındaki yerlerde görüntülenmesi veya indirilmesi için kullanılabilir olması hususunda hiçbir garanti vermez. Kullanıcıların söz konusu ülkenin dışındaki yerlerden BLM GROUP Web Sitesine erişim sağlaması halinde, yerel olarak yürürlükte olan tüm yasalara riayet edilmesinden sorumlu tek kişi olacaktır. Söz konusu içeriklerin yasa dışı olduğu ülkelerden BLM GROUP Web Sitesinin bilgilerine, yazılımına ve/veya dokümantasyonuna erişim sağlamak yasaktır. Bu durumda, Kullanıcının BLM S.P.A. ile ticari ilişkilere sahip olmak istemesi halinde, kendi ülkesindeki BLM S.P.A. temsilcisi ile irtibata geçmelidir.

  3. İşbu Kullanım Koşullarına ya da konularına bağlı veya ilişkin tüm anlaşmazlıklarda olduğu gibi, yasal anlaşmazlıklar hariç tutularak, İşbu Kullanım Koşulları İtalyan yasalarına tabi olacaktır. 11 Nisan 1980 tarihli Milletler arası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)'nın yaptırımı hariç tutulur. Yetkili yargı merci, Como Mahkemesi olacaktır.