Privacy Policy

Gizlilik politikasi

Gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ve bu verilerin serbest dolaşımına dair (bundan böyle "Düzenleme" olarak anılacaktır) Avrupa Parlamentosu'nun ve Avrupa Konseyi'nin 27 Nisan 2016 tarihli AB 2016/679 Düzenlemesinin 13. maddesi uyarınca, sizin tarafınızdan sağlanan verilerin işlenmesine yetkili Şirket'in, merkezi via Selvaregina 30, 22063 Cantù (CO), İtalya adresinde bulunan, C.F. (mali kod) numarası 08112950152 ve P.IVA (KDV) numarası 01653120137 olan BLM S.P.A (bundan böyle BLM olarak anılacaktır) olduğunu bildiririz.

İnternet sitesinde dolaşma bilgisi

Sitenin çalışması için kullanılan bilgi sistemleri ve bilgisayar programları, iletilmesi için İnternet iletişim protokollerinin (örneğin kullanıcının siteye bağlanmak için kullandığı bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, talep edilen kaynakların URI -Uniform Resource Identifier- adresleri, talebin gerçekleştiği zaman, talebin sunucuya eriştirilmesi için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucu yanıtının durumunu bildiren nümerik kod -başarılı, hata, vb.- ve kullanıcının işletim sistemi ve bilişim ortamına ilişkin diğer parametreler) kullanılmasını gerektiren bazı kişisel veriler toplar. Bunlar ilgili kişilerle ilişkilendirilmek üzere toplanmasa da, tabiatları gereği, bir takım çalışmalar ve üçüncü taraflar tarafından elde edilen bilgilerle ilişkilendirilerek kullanıcıları saptanmasını sağlayabilir. Bu veriler yalnızca kullanıcıyı saptamayı sağlayan verilerle ilişkilendirilmeyen istatistik bilgiler toplamak amacıyla ve sitenin doğru çalıştığını kontrol etmek için kullanılır ve çalışmanın sonunda hemen silinir. Bu veriler Siteye verilebilecek muhtemel zararla sonuçlanan farazi bilgi suçlarının sorumlusunu saptamak için kullanılabilir.

Kullanıcı tarafından gönüllü olarak verilen veriler

Siteyi kullanmak için kullanıcıdan herhangi bir kişisel veri talep edilmez. Ancak, BLM - BLM GROUP ile kurulabilecek bir irtibat, veya sitede belirtilen BLM - BLM GROUP adreslerine gönderilebilecek bir mesaj veya gönderilebilecek elektronik veya geleneksel bir posta, taleplere cevap verilebilmesi için gerekli olan göndericinin geleneksel veya e-mail adresinin veya telefon numarasının ve mesajda bulunabilecek olan diğer kişisel verilerin saptanması ile sonuçlanır. Bu veriler yalnızca kullanıcının talebine yanıt verilmesi amacıyla kullanılır ve yalnızca bu amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olduğunda üçüncü taraflara iletilebilir. Bu amaçlarla verilerin işlenmesi, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifa edilmesi veya talebiniz üzerine sözleşme öncesi yapılan işlemler için gerekli olduğundan (Düzenlemenin madde 6, alt madde 1, b fıkrası) veya, uygulanabilir olduğu durumlarda, yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesi için gerekli olduğu için (Düzenlemenin madde 6, alt madde 1, a fıkrası) onayınızı gerektirmez. Verilerin işlenmesi, BLM tarafından görevlendirilen personel tarafından verilerinizin korunması ve güvenliğine uygun teknik ve bilişim prosedürleri ve araçları aracılığı ile yapılır ve bunların toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, saklanması, danışılması, işlenmesi, değiştirilmesi, seçilmesi, çıkarılması, karşılaştırılması, kullanılması, birbirine bağlanması, bloke edilmesi, iletilmesi, dağıtılması, silinmesi, ve imha edilmesi veya bunların iki veya daha çoğunun birlikte yapılmasını içerir. Bu veriler yalnızca kullanıcıya talep ettiği hizmeti verme süresince saklanır ve sonra yasa tarafından zorunlu tutulan saklama süreleri haricinde, hemen silinir. Verileriniz dağıtılmayacaktır. BLM, aktiviteleri gereğince ve yukarıda belirtilen amaçlar için BLM hesabına çalışan ve talimatlarını yerine getiren, işlemeden sorumlu üçüncü taraflardan hizmet satın alabilir. Bunlar, BLM'ye bilişim hizmetleri ve araçlar (örneğin sitenin çalıştırılması için bilişim hizmetleri) sağlayan taraflar olabilir. Aşağıda belirtilen irtibat noktalarından biri ile irtibata geçilerek bu sorumlu tarafların tam ve güncel bir listesi elde edilebilir. Veriler, BLM'nin ve tedarikçilerinin merkezlerinin veya sunucularının bulunduğu Avrupa Birliği içerisinde iletilebilir. Veriler Avrupa Birliği dışına iletilmeyecektir. Herhangi bir zamanda, yürürlükte olan düzenleme tarafından öngörülen hakları ifa etmeye yetkili olacaktır, bu haklar şunları da içerir:

• kişisel verilerin varlığının teyidi ve bunların içeriğine erişim;
• kişisel verilerin güncellenmesi, değiştirilmesi ve/veya düzeltilmesi;
• bunların silinmesi, anonim bir şekle dönüştürülmesi, yasaya aykırı olarak işlenen verilerin bloklanması veya işlenmesinin sınırlandırılması;
• yasal nedenler öne sürülerek işlemeye itiraz edilmesi;
• sizin tarafınızdan sağlanan verilerin bir kopyasının alınması ve işlemeye yetkili başka bir tarafa iletilmesi;

bu haklar BLM S.P.A., Via Selvaregina 30, 22063, Cantù (CO), İtalya email: privacy@blmgroup.it adresinde bulunan Gizlilik Ofisi'ne spesifik bir istek gönderilerek ifa edilebilir.

Haber Bülteni'nden Çıkmak

Kullanıcı herhangi bir anda aldığı e-mail'deki talimatları izleyerek BLM Haber Bülteni aboneliğini iptal edebilir.

Feragat

1. Uygulama alanı

BLM S.P.A. ve/veya bağlı şirketler ("BLM GROUP ") tarafından sağlanan bu Web sitesinin ("BLM GROUP Web Sitesi") kullanımı, işbu Kullanım Koşullarına tabidir.
İşbu Kullanım Koşulları, değiştirilebilir, düzeltilebilir ya da başka hüküm koşullar bunların yerini alabilir (örneğin, ürün ve hizmetlerin satın alınması için). Oturum açarak ya da oturum açmadan, BLM GROUP Web Sitesine erişim ve bu sitenin kullanımı güncel versiyonlarında Kullanım Koşullarının sözsüz onayını gerektirir.

2. Hizmetler

2.1. BLM GROUP Web Sitesi, görüntülenecek ya da indirilecek olası ilişkin dokümantasyonun yanı sıra özel bilgi ve yazılımları da içerir.

2.2. BLM S.P.A., BLM GROUP Web Sitesinin çalışmasını, tamamen ya da kısmen, istediği zaman yarıda kesebilir. İnternet'in ve bilgilendirme sistemlerinin kendi özelliği nedeniyle BLM S.P.A., BLM GROUP Web Sitesinin kalıcı olarak kullanılabilirliğinden sorumlu tutulamayacaktır.

3. Kayıt, parola

3.1. BLM GROUP Web Sitesinin bazı sayfaları, parola ile korunabilir. Ticari işlemlerin güvenliği amacıyla, sadece kayıtlı Kullanıcılar bu sayfalara erişebilir. BLM S.P.A., herhangi bir Kullanıcının kaydını reddetme hakkını saklı tutar. Özellikle, BLM S.P.A. önceden serbestçe erişilebilen bazı sitelerin kayda tabi olacağına karar verme hakkını saklı tutar. BLM S.P.A., istediği zaman ve gerekçe göstermeden, Kullanıcı Bilgilerini kilitleyerek (aşağıda tanımlandığı gibi) parola ile korunan alana Kullanıcının erişim hakkını reddetme yetkisine sahiptir, özellikle Kullanıcının:
- kayıt amaçlı yanlış bilgileri kullanması halinde;
- işbu Kullanım Koşullarını ihlal etmesi ya da Kullanıcı Bilgilerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde;
- BLM GROUP Web Sitesine erişime ya da kullanımına yönelik yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmesi halinde; veya - BLM GROUP Web Sitesini uzun süre kullanmaması halinde.
- si avvalga di dati falsi ai fini della registrazione;
3.2. Kayıt anında, Kullanıcı doğru bilgileri vermelidir ve bu bilgilerin sonradan değişmesi halinde, blm@blm.it adresine bir e-posta göndererek söz konusu bilgileri güncellemekle yükümlü olacaktır. Kullanıcı, BLM S.P.A.'ya verilen e-posta adresinin söz konusu Kullanıcı ile iletişime geçmek için her zaman geçerli ve kullanılabilir olmasını sağlayacaktır.

3.3. Kayıt anında, Kullanıcıya, bir Kullanıcı Kimliği ve bir parola ("Kullanıcı Bilgileri") içeren bir erişim kodu verilecektir.

3.4. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerine üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir olmamasını sağlayacak ve kendi Kullanıcı Bilgilerinin yardımıyla yerine getirilen tüm işlemlerden ve diğer faaliyetlerden sorumlu olacaktır. Çevrim içi her oturum sonunda, Kullanıcı parola ile korunan Web sitelerinden bağlantıyı kesmelidir. Kullanıcının üçüncü şahısların Kullanıcı Bilgilerini yasa dışı olarak kullandığını öğrenmesi halinde, yazılı olarak ya da e-posta vasıtasıyla BLM S.P.A.'yı zamanında bilgilendirmelidir.

3.5. Önceki paragraf 3.4'deki tebliğ alındıktan sonra, BLM S.P.A. Kullanıcı Bilgileri vasıtasıyla parola ile korunan alana erişimi reddedecektir. Kullanıcı, sadece BLM S.P.A.'dan talep ederek ya da yeni bir kayıt işlemi yaparak yeniden erişim sağlayabilecektir.

3.6. Kullanıcı, sözleşmeye dayalı ilişkilerin doğru şekilde ilerlemesini ihlal etmemesi koşuluyla, kendi kaydının iptal edilmesini yazılı olarak istediği zaman talep edebilir. Bu durumda, BLM S.P.A. tüm Kullanıcı Bilgilerini ve hafızaya alınan ve kişisel olarak Kullanıcıya ilişkin olarak diğer bilgileri, artık gerekli olmadıklarında, silecektir.

4. Bilgilerden, yazılımdan ve dokümantasyondan faydalanma hakları

BLM GROUP Web Sitesi üzerinde/vasıtasıyla kullanılabilir olan herhangi bir bilgiden, yazılımdan ve dokümantasyondan faydalanılması, işbu Kullanım Koşullarına ya da bilgilerin, yazılımın ya da dokümantasyonun güncellenmesi halinde, BLM S.P.A. ile önceden kabul edilen lisans koşullarına tabidir. Ayrı olarak kabul edilen lisans koşulları (örneğin, yazılımın indirilmesi halinde) işbu Kullanım Koşulları üzerinde geçerli olacaktır.

5. Fikri mülkiyet

5.1. İşbu Kullanım Koşullarının 4.maddesinde yer alan hususlara rağmen, le BLM GROUP Web Sitesinde yer alan bilgiler, markalar ve diğer içerikler, BLM S.P.A.'nın yazılı izni olmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, verilemez, faydalanılamaz ya da hiçbir şekilde kullanılamaz.

5.2. Faydalanma hakları ve burada açıkça öngörülen diğer haklar dışında, Kullanıcıya başka hiçbir hak verilmez ve başka hakların verilmesini gerektiren hiçbir yükümlülük gizli olmayacaktır. Tüm patent hakları ve lisanslar açıkça hariç tutulur.

6. Kullanıcının Yükümlülükleri

6.1. BLM GROUP Web Sitesine erişimde veya kullanımda, Kullanıcı:
- başta çocuklara olmak üzere hiç kimseye zarar vermeyecek ve kişisel haklarını ihlal etmeyecektir;
- davranışı ile kamu ahlakına zarar vermeyecektir;
- hiçbir mülkiyet hakkını ya da diğer münhasır hakları ihlal etmeyecektir;
- virüs içeren hiçbir bilgi ("Truva Atları" adı verilen) ya da verilere zarar verebilen başka hiçbir program yüklemeyecektir;
- Kullanıcının hiçbir yetkiye sahip olmadığına ilişkin içerikleri veya köprü metin bağlantılarını, özellikle söz konusu köprü metin bağlantılarının veya içeriklerin gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmesi ya da yasa dışı olması halinde, iletmeyecek, hafızaya almayacak ya da yüklemeyecektir;
- reklam içerikli ya da istenmeyen e-postalar ("spam" adı verilen) ve virüs, hata ya da benzer durum bildirileri yaymayacaktır; ayrıca, Kullanıcı çekilişlere, "kartopu" sistemlerine, zincirleme mektuplara, piramit satışlara ya da benzer faaliyetlere katılmak istemekten kaçınacaktır.

6.2. BLM S.P.A., özellikle Kullanıcının işbu Kullanım Koşullarından kaynaklanan yükümlülükleri ihlal etmesi halinde, BLM GROUP Web Sitesine erişimi istediği zaman reddedebilir.

7. Köprü metin bağlantıları

BLM GROUP Web Sitesi, üçüncü şahısların Web sayfalarına köprü metin bağlantıları içerebilir. BLM S.P.A., söz konusu Web sayfalarının içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu reddeder. Ayrıca, BLM S.P.A. bu konu hakkında hiçbir beyan vermez ve söz konusu Web sayfalarını ya da içeriklerini, BLM S.P.A. içinde aktarılan bilgiler üzerinde hiçbir kontrol yapmadığından ve söz konusu bilgilerden ve içeriklerinden sorumlu olmadığından, kendininmiş gibi desteklemez. Bu Web sayfalarının kullanımı, Kullanıcının sorumluluğundadır.

8. Yasal sahiplik ya da mülkiyet eksikliğinden doğan sorumluluk

8.1. Bilgilerin, yazılımın ya da dokümantasyonun ücretsiz olarak kullanılabilir olduğu ölçüde, kasıtlı ihmal ya da dolandırıcılığı kapsayan durumlar dışında, özellikle üçüncü şahısların haklarının iddia ve kusurlarının doğruluğuna ya da mevcut olmamasına ilişkin veya tamlığı ve/veya yeterliği ile ilgili, mülkiyetlerine ya da yasal sahipliklerine ilişkin eksikliklerden doğan her türlü sorumluluk hariç tutulur.

8.2. BLM GROUP Web Sitesinde mevcut olan bilgiler, bazı durumlarda (örneğin, ürün değişiklikleri nedeniyle) mevcut olmaması muhtemel ürünlerin teknik olasılıklarına ilişkin genel özellikleri ya da açıklamaları içerebilir. Ürünün performanslarına satın alma anında zaman zaman birlikte karar verilmelidir.

9. Diğer sorumluluklar, virüs

Malgrado gli sforzi prodigati per mantenere il Sito Web BLM GROUP esente da virus, BLM S.P.A. non può garantire in alcun modo la totale assenza di virus.BLM GROUP Web Sitesini virüssüz korumak için harcanan çabalara rağmen, BLM S.P.A. hiçbir şekilde tamamen virüssüz olmasını garanti edemez.
Kendini koruması amacıyla Kullanıcı, gerekli güvenlik önlemlerini almalı ve bilgileri, yazılım ya da dokümantasyonu indirmeden önce bir virüsten koruma tarayıcısı kullanmalıdır.

10. Bilgi gizliliğinin korunması

BLM GROUP Web Sitesi üzerinde Kullanıcının kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanması, kullanımı ve işlenmesi için, BLM S.P.A. bilgi gizliliğinin korunması hususunda yürürlükte olan yasalara riayet edilecektir.

11. Ek anlaşmalar, yetkili yargı merci ve geçerli yasa

11.1. 11.1. Herhangi bir ek anlaşma yazılı olarak yapılmalıdır.

11.2. BLM GROUP Web Sitesinin her bir sayfası, BLM S.P.A. ve/veya bağlı şirketleri tarafından yönetilir ve idare edilir. Sayfalar, sorumlu şirketin operasyon merkezinin yer aldığı ülkede yürürlükte olan yasalara uygundur. BLM S.P.A., BLM GROUP Web Sitesinde yer alan bilgilerin, yazılım ve/veya dokümantasyonun yeterli olması ya da söz konusu ülkenin dışındaki yerlerde görüntülenmesi veya indirilmesi için kullanılabilir olması hususunda hiçbir garanti vermez. Kullanıcıların söz konusu ülkenin dışındaki yerlerden BLM GROUP Web Sitesine erişim sağlaması halinde, yerel olarak yürürlükte olan tüm yasalara riayet edilmesinden sorumlu tek kişi olacaktır. Söz konusu içeriklerin yasa dışı olduğu ülkelerden BLM GROUP Web Sitesinin bilgilerine, yazılımına ve/veya dokümantasyonuna erişim sağlamak yasaktır. Bu durumda, Kullanıcının BLM S.P.A. ile ticari ilişkilere sahip olmak istemesi halinde, kendi ülkesindeki BLM S.P.A. temsilcisi ile irtibata geçmelidir.

11.3. İşbu Kullanım Koşullarına ya da konularına bağlı veya ilişkin tüm anlaşmazlıklarda olduğu gibi, yasal anlaşmazlıklar hariç tutularak, İşbu Kullanım Koşulları İtalyan yasalarına tabi olacaktır. 11 Nisan 1980 tarihli Milletler arası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)'nın yaptırımı hariç tutulur. Yetkili yargı merci, Como Mahkemesi olacaktır.