MarkSTAHL

Esneklik ile üretkenliğin mükemmel diyaloğu


Başlangıçtaki durum

MarkSTAHL, merkezi Saksonya’nın Jahndorf kentinde bulunan, gemicilik, medikal, havacılık ve uzay, maden, mobilya, endüstriyel ve endüstriyel olmayan araçların imalatı gibi sayısız sektöre yönelik borunun işlenmesinden kaynaklanan parçaların üretiminde tüm dünyada faal olan bir Alman şirketidir.

MarkSTAHL tarafından imal edilen parçalar çoğu zaman yenilikçi uygulamalarda kullanıldığından şirket, küçük ve farklı içerikli lotlar ile karşılaşmaktadır: her çapa ya da kesite sahip kesilmiş, delinmiş ve bükülmüş borular.

İyileştirme

Büküm işlemi esnasında malzemede meydana gelen plastik deformasyon deliklerin, kırpmaların ve sair olası kesim geometrilerinin konumunu etkilemesi nedeni ile kesilmiş ve bükülmüş boruların üretiminde nihai parçanın kesin şeklinin garanti edilmesi zordur.

Bu çerçevede, MarkSTAHL açısından farklı işlemleri birleştirebilecek ve bükümün deformasyon etkisini otomatik olarak düzeltebilecek bir diyaloğu makineler arasında tesis edebilecek bir üretim sürecine geçilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Üretkenliği azami noktaya taşıyabilecek, aynı zamanda da azami esnekliği garanti ederek ıskarta ve denemeleri ortadan kaldıracak bir üretim süreci.

Lasertube LT7 boru lazer kesim sistemi

Çözüm

Bu süreci tesis edecek teknoloji uzun zamandan bu yana var olup, ALL-IN-ONE denmektedir: BLM GROUP tarafından geliştirilen, lazer kesim ve boru büküm sistemlerini entegre eden bir teknoloji.

ALL-IN-ONE borunun büküm aşamasındaki deformasyonu ve uzaması önceden yazılım tarafından hesaba katılmakta ve lazer kesim sürecinde dengelenip ilk denemede doğru parça imal edilmekte, denemelerden ve düzeltmelerden kaynaklanan zaman ve malzeme israfı ortadan kaldırılmaktadır.

Günümüzde MarkSTAHL bünyesinde, ALL-IN-ONE teknolojisi ile mükemmel şekilde birbirlerine bağlanan 3 BLM GROUP tesisi faaliyet göstermektedir:

 3D lazer kesim kafasına sahip, çapı 12 ile 240 mm arasında boruları kesebilen bir Lasertube LT8.10 sistemi.

 Yüksek hız ve üretkenlik ile çapı 120 mm’ye kadar olan boruları kesebilen bir Lasertube LT5 sistemi.

 Dış çapı 6 ile 52 mm arasında değişen parçaların sürecinde sağ ve sol bükümde kullanılan bir E-TURN 52 büküm makinesi.

Süreç son derece basittir: LT8.10 ya da LT5, müteakip bükme işlemini dikkate alarak parçaları gerekli düzeltmeleri uygulayarak kesmekte, akabinde borular yükleyici aracılığı ile otomatik olarak boru büküm makinesine aktarılmaktadır.

E-TURN 52 delikleri konumunu algılamakta ve boruyu buna göre yönlendirmekte, akabinde malzemenin elastik geri dönüşünü otomatik olarak dengeleyerek büküm işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Amaç, deneme ve ıskarta olmadan her zaman doğru parçayı ilk seferde elde edebilmektir.

Bloğumuzdan

  • Iskarta ve denemelerin sıfırlanması.
  • Operatör tecrübesinden bağımsız olması.
  • Sürecin tamamının programlanmasının komple otomasyonu.
  • Gerçekleştirilen parçaların tekrar edilebilirliği ve hassasiyeti.
  • Yüksek etkinlik ile küçük üretim lotlarının gerçekleştirilmesi.

Teknik görüntüler

LT8.10 ve LT5, bükmenin deformasyon etkilerinin önceden hesaba katabilmek amacı ile, boru üzerindeki kesim geometrilerinin konumu bükümden önce düzeltmektedir.

E-TURN 52 var olan işlemleri tanımlamakta, önceden işlenen parçaları yönlendirerek bükümün orijinal projeye göre yapılmasını sağlamakta, malzemenin elastik geri dönüşünü dengelemektedir.