INDUSTRY 4.0

Akıllı fabrikalar için akıllı çözüm


Başlangıçtaki durum

Teslimat sürelerini kısaltmak.
Verimliği arttırmak.
Kaliteyi iyileştirmek.
Esnekliği güçlendirmek.
Alternatif seçenekler değil, ancak paradiglamalardır aynı anda geliştirilmekte olan.

İyileştirme

Hep daha rekabetçi küresel bir pazarda, üretim şekli hızlı olarak değişimektedir.
Bugün, küçük üretimler talep edimekte, bir üründen diğerine hızlı geçişler yapılmakta, düşük süre ve maliyetlerle hep daha fazla kalite garanti edilme gerekmektedir.
Bu kapsamda halen manuel olarak yapılan işlemler üretim döngüleri ve maliyetlerine olumsz etkide bulunabilir.

soluzione

Çözüm

BLM GROUP bükme, lazer kesim ve uç şekillendirme sistemleri, operatörün işini kolaylaştırmak hedefi çerçevesinde, mümkün olduğu yerde, bağımsız şekilde onların algıladığı sorunları çözmek için, birbirleri arasında haberleşmektedir.
Makineler tamamen otomatik bir hareket elde edilinceye kadar farklı otomasyon dereceleri ile geliştirilebilirler.
Bu kadar da değil, BLM GROUP üretim sistemleri yönetimi Protube ile lojistik, planlama, gözlemleme ve üretim analizine kadar uzanmakta ve kendi bilişim sistemine entegre edilme imkanı sağlamaktadır.

Industry 4.0
Bloğumuzdan

Malzemenin optimizasyonu.
Denemeler ve firelerin ortadan kaldırılması.
Tek bir kumanda noktasından entegre yönetim.
Şirket ERP’si ile haberleşme.
Reaksiyonluk ve tam zamanlı üretim.
Makinaların ve işemri ekonomikliğinin sabit şekilde gözlemlenmesi.
Industry 4,0 teknolojisi geliştirilmesi sayesinde elde edilebilen faydalardır.

Teknik görüntüler

Tüm BLM GROUP makinaları birbirleri arasında etkileşim yapabilen, otomatik hareket sistemleri ile entegre yeteneğine sahip ve dış ortam ile (şirket ERP vb) diyalog kurabilen akıllı sistemler olması sayesinde bu mümkündür.