Paslanmaz çelik kangallarından üretim

Çift üretim
için tek hücre


Başlangıçtaki durum

Olağanüstü ısıyı iletme, korozyona dayanma ve işlenebilme kapasiteleri sayesinde bakır, ezelden beri ısıtma ve soğutma tesisatlarının en yaygın hidrolik bileşenlerinin imalatına yönelik bükülmüş ve profilli boruların işlenmesinde en çok kullanılan malzeme olmuştur.

Ancak fiyatında gözlemlenen artış, ısıl tesisat üreticilerinin birçoğunu paslanmaz çelikten mamul bükülmüş ve profilli boruların kullanılması hususunu değerlendirmeye itmiştir; ancak paslanmaz çeliğin mekanik mukavemetinin daha yüksek olması üretim hızı, imal edilebilen geometrilerin fizibilitesi, elde edilen ürünlerin kalitesi ve hassasiyeti açısından bir dezavantaj oluşturmaktadır.

İyileştirme

Paslanmaz çelik bükülmüş ve profilli borulara geçiş yapabilmek açısından, en karmaşık geometriye sahip boruları dahi paslanmaz çelik kangallardan etkin, hassas ve fizibıl bir şekilde işleyebilecek bir tesis gerekmektedir.

“Isıl tesisatların üretiminde çeliğe geçişin” ekonomik avantajlarının tamamen asimile edilebilmesi için bu, temel şarttır.

soluzione

Çözüm

BLM GROUP robotlu işlem adası, tek bir paslanmaz çelik boru kangalından başlayarak, nüveli bükülmüş ve her iki tarafı profilli en karmaşık ve hassa parçaları iki ayrı parti halinde üretmektedir.

Elleçlenmesi ya da depolanması gereken yarı mamulleri ortadan kaldırması nedeni ile bu çözüm mümkün olan azami verimi garanti etmektedir; borunun birinci ve ikinci ucunda bükme ve şekillendirme işlemlerin paralel olarak yürütülmesine imkan vermekte, 4RMEASURE sistemi sayesinde işlenen parçaların %100’ü üzerinde hatta şekillendirmeye ait ebat kontrolü gerçekleştirmektedir.

Bloğumuzdan

  • Paslanmaz çelik boruların kangaldan ve nüvelli bükülmüş parçalardan son derece etkin ve kesin şekilde işlenmesi.
  • Ara işlemlerin ve parçaların diğer makinede elden geçirilmesinin ortadan kaldırılması ile lojistiğin basite indirilmesi.
  • Şekillendirmenin hat üzerinde ölçülmesi sistemi sayesinde imal edilen parçaların %100’ünün hat üzerindeki boyut kontrolü. 4RMEASURE.
  • Çalışmalarının maskelenmiş süre zarfında gerçekleştirilmesi sayesinde döngü süresinin ve parça maliyetinin düşürülmesi.

Teknik görüntüler

  • Don derece kompakt yerleşim.
  • Gelecekte tek başlarına çalışmak üzere yapılandırılabilecek olan standart sistemlerin hem donanım hem de yazılım seviyesinde entegrasyonu.
  • Her türlü malzemenin işlenebilmesi: alüminyum ve bakırın yanında demir ve paslanmaz çelik.
  • Nihai parçanın finisaj ve kilit izlerinin silinmesi.
  • Eş zamanlı olarak iki ya da daha fazla lotun imal edilmesi.