Kangaldan

Tam da zamanında üretim prosesiniz


Başlangıçtaki durum

İhtiyaçlar değişmiyor:
parça maliyetini düşürmek ve hep daha sınırlı alanlar için hep daha karmaşık şekilli parçalar üretmek.

İyileştirme

BLM GROUP’un kangaldan önerisi, malafalı veya malafasız, kangaldan tipik işleme özelliklerine sahiptir (hammadde tedariğinde maliyeti düşürür, işleme firelerini düşürür ve yarı mamül ürünlerin taşıma ve depolama işlemlerini ortadan kaldırır) ancak işlemelerin entegre yönetimi bakımından farklılaşır, Tümü elektrikli teknolojisi ve tek yönetim noktası VGP. Komple üretim prosesleri ki kangaldan başlayarak doğrultuyorlar, uç şekilliyorlar, boy tamamlıyorlar, büküyorlar, kesiyorlar ve birmiş parçayı kontrol edilebilir modda boşaltıyorlar.

>
Bloğumuzdan

BLM GROUP kangaldan başlayan sistemleri maliyetleri düşürmek, yüksek üretimli ve her anda kendi müşterilerinin teknolojik beklentilerine cevap verebilmek için doğmuştur.

Teknik görüntüler

Kangaldan başlayan malafalı veya malafasız geniş çözümler yelpazesi, farklı şekilde konfigüre edilebilir, ve sadece yapılması istenen işlemleri seçerek aktif olmasını sağlamak.