Z cewki

Twoja produkcja bez straty czasu


Sytuacja wyjściowa

Potrzeby są zawsze te same:
ograniczenie kosztów produkcji, przy zachowaniu skomplikowanej geometrii i redukcji obszaru roboczego.

Oddziaływanie

System rozwijania materiału ze zwoju i gięcia z trzpieniem lub bez oferowany przez BLM GROUP gwarantuje ograniczenie kosztów surowców i strat materiału oraz eliminuje konieczność transportu i magazynowania półproduktów. Dzięki technologii Allelectric i aplikacji VGP umożliwia również zintegrowane zarządzanie procesem. Kompleksowa produkcja od rozwijania ze zwoju, formowania końcówek, skrawania, gięcia, cięcia i rozładunku gotowego elementu.

Korzyści

Systemy rozwijania materiału ze zwoju oferowany przez BLM GROUP zapewniają redukcję kosztów, wzrost wydajności i zachowanie zgodności z wymogami technologicznymi klientów.

Aspekty techniczne

Szeroki wybór systemów produkujących bezpośrednio ze zwoju (bez trzpienia lub z trzpieniem) z możliwością swobodnej konfiguracji. Można również wybierać i aktywować tylko pożądane procesy.