Obróbka All-In-One - gięcie i formowanie korespondujące sobą

System gięcia z rozwijaniem ze zwoju i formowaniem rury z obu stron , powstał w celu maksymalizacji Twojej wydajności


Sytuacja wyjściowa

Niezależne maszyny obsługiwane przez osobnych operatorów..
Obróbki sekwencyjne.
Pośrednie zasobniki półproduktów.

Oddziaływanie

Nieefektywny i słabo zintegrowany cykl produkcyjny

Rozwiązanie

Zastosowanie 3-RUNNER, SMART, E-SHAPE i E-FORM znacznie skraca czas procesów obróbki w trybie ciągłym i nie zależy od operatora.

Korzyści

Minimalizacja kosztu detalu.

Skrócenie czasu różnych operacji produkcyjnych.

Eliminacja faz przejściowych i faz załadunku.

Praca w trybie ciągłym 24 godziny na dobę.

Właściwości techniczne

Sterowanie przy pomocy osi elektrycznych wszystkimi procesami obróbki: formowaniem, cięciem, gięciem i walcowaniem. Zintegrowane systemy kontroli gwarantują uzyskanie wysokiej precyzji, powtarzalności i jakości.

Zintegrowany punkt sterowania umożliwia nadzór nad całym procesem z jednego miejsca.