MarkSTAHL

Elastyczność i wydajność


Sytuacja wyjściowa

Niemiecki MarkSTAHL z siedzibą w Jahndorf w Saksonii jest znany na całym świecie w branży obróbki rur dla sektorów: stoczniowego, medycznego, lotniczego, wydobywczego, wyposażenia wnętrz oraz produkcji pojazdów.

Detale produkowane przez MarkSTAHL są często wykorzystywane w innowacyjnych rozwiązaniach, dlatego firma musi produkować niewielkie i zróżnicowane partie: rury cięte, wiercone i gięte o różnej średnicy lub przekroju.

Oddziaływanie

W przypadku rur ciętych i giętych, trudno osiągnąć idealny kształt detalu, ponieważ odkształcenie plastyczne materiału podczas gięcia ma wpływ na pozycję otworów, krawędzi lub innych kształtów powstających podczas cięcia.

W ten sposób w MarkSTAHL zrodziła się potrzeba stworzenia procesu produkcyjnego, umożliwiającego połączenie różnych rodzajów obróbki i „dialogu” pomiędzy różnymi maszynami, który umożliwi automatyczne korygowanie efektów zniekształcenia podczas gięcia.

Proces produkcyjny zwiększający wydajność, jednocześnie zapewniający maksymalną elastyczność i eliminację odpadów oraz niezbędnych prób.

System laserowego cięcia rur Lasertube LT7

Rozwiązanie

Technologia umożliwiająca tworzenie takiego procesu nazywa się ALL-IN-ONE: technologia integracji systemów cięcia laserowego i gięcia rur, opracowana przez BLM GROUP.

Z wykorzystaniem technologii ALL-IN-ONE odkształcenie i wydłużenie rury podczas gięcia jest już uwzględniane przez oprogramowanie i kompensowane podczas cięcia laserowego, umożliwiając produkcję od samego początku pierwszego prawidłowego detalu i eliminację strat czasu i materiału potrzebnego wcześniej do testów i korekt.

Aktualnie w MarkSTAHL funkcjonują 3 linie BLM GROUP, połączone ze sobą z zastosowaniem technologii ALL-IN-ONE:

 System Lasertube LT8.10 wyposażony w głowicę cięcia laserowego 3D, umożliwiającą cięcie rur o średnicy od 12 mm do 240 mm.

 System Lasertube LT5 umożliwiający cięcie rur o średnicy do 120 mm szybko i dokładnie.

 Giętarka do rur E-TURN 52 stosowana do gięcia prawo i lewostronnego rur o średnicy zewnętrznej od 6 mm do 52 mm.

Proces ten jest niezwykle sprawny: LT8.10 lub LT5 przeprowadza cięcie laserowe detali wprowadzając niezbędne korekty , które zostają kolejno uwzględnione w procesie gięcia, a rury są automatycznie przenoszone do podajnika giętarki.

E-TURN 52 lokalizuje otwory i odpowiednio ustawia rurę, a następnie wykonuje gięcia, automatycznie kompensując elastyczny powrót materiału.

Wszystko po to, aby uzyskać pierwszy prawidłowy detal, bez wytwarzania odpadów i dodatkowych testów.

Korzyści

  • Eliminacja odpadów i testów.
  • Nie jest wymagane duże doświadczenie operatora.
  • Pełna automatyzacja programowania całego procesu.
  • Powtarzalność i precyzja detali.
  • Produkcja małych partii produkcyjnych z wyjątkową wydajnością.

Aspekty techniczne

LT8.10 i LT5 korygują pozycję cięcia na rurze przed rozpoczęciem procesu gięcia, aby skompensować w ten sposób skutki odkształcenia.

E-TURN 52 identyfikuje procesy obróbki, ustawia detale poddane obróbce wstępnej, aby wygiąć rurę zgodnie z początkowym projektem i skompensować elastyczny powrót materiału.