Success story

KGZ


Sytuacja początkowa

W Słowenii, firma KGZ produkuje dla swych odbiorców komponenty metalowe pod własną marką, przeznaczone głównie do wyposażenia biur. Skok jakościowy nastąpił w 1995 roku, gdy firma rozpoczęła produkcję komponentów wyposażeniowych w charakterze poddostawcy dla lokalnej firmy. „W Słowenii brakowało komponentów wyposażeniowych o dobrej jakości – tłumaczy Pan Franci – w tym ujrzeliśmy naszą szansę na szybki rozwój”.

Oddziaływanie

Początkowo, rury były cięte i gięte ręcznie. Niedługo potem, zakupiliśmy obcinarkę, a gdy wzrosło zapotrzebowanie na nasze produkty, zaczęliśmy rozglądać się za rozwiązaniem zapewniającym wysoki poziom elastyczności oraz prostotę użytkowania i programowania.

soluzione

Rozwiązanie

Wprowadzenie lasera pomogło nam zarówno z punktu widzenia szybkiej obsługi produktów, jak i pod kątem zwiększenia jakości produktów.

Korzyści

W Słowenii jest bardzo niewiele maszyn laserowych do cięcia rur, za to jest bardzo dużo maszyn laserowych do cięcia blachy, przez co wartość roboczogodziny za pracę wykonywaną przy ich pomocy spadała na tyle, że produkcja stała się nieopłacalna. Cena za roboczogodzinę pracy na blasze jest niższa od tej na rurze o 20% do 40%.

Aspekty techniczne

Maszyny nie pracują 15 lub 20 godzin nad jedną, lecz nad wieloma małymi partiami, co wymaga możliwości szybkiej zmiany produkcji w krótkim czasie. Stało się to jednym z kryteriów wyboru systemu Lasertube LT FIBER, który przeprowadza zmianę produkcji w sposób całkowicie automatyczny.