Elementy wyposażenia wnętrz design: to nasza pasja!

Kreatywność versus wykonalność : 1 do 1.


Sytuacja wyjściowa

Produkowanie detali symetrycznych ze stałymi promieniami i promieniami zmiennymi różniącymi się miedzy sobą. Gięcia i przeciwgięcia.
Wysoka estetyka. Powtarzalność. Duża elastyczność w przypadku częstych zmian produkcji.
Design o złożonych kształtach, zapotrzebowanie na różnorodność kształtów.
To wymagania sektora wyposażenia wnętrz.

 

Elementy wyposażenia wnętrz design: to nasza pasja!

Często kreatywne pomysły napotykają na problemy z realizacją produkcji. Produkt przemysłowy powstaje często na drodze ograniczeń produkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki założone w projekcie.

Korzyści

Gwarancja wysokiej elastyczności oznacza gwarancję utrzymania konkurencyjnej produkcji szerokiej gamy produktów, możliwość reagowania na zmieniające się zapotrzebowania rynku.

Aspekty techniczne

Wszystkie osie sterowane są elektrycznie co umożliwia realizację ciasnych promieni, złożonych kształtów oraz daje gwarancję dokładnej powtarzalności. Zapisywane zostają następujące dane:

  • średnie promienie gięcia Ø 1D
  • owalizacja< 1%
  • brak śladów po mocowaniu.