Success story

ABL TRÅDDETALJER


Sytuacja wyjściowa

AblTråddetaljer wytwarza z drutu pewne własne produkty,takie jak naścienne półki na CD, ale jej głównym przedmiotem działalności jest praca na rzecz osób trzecich, we wszystkich sektorach a każdy sektor ma specyficzne wymagania i problematykę. W rzeczywistości do gięcia drutu ABL współpracowała z różnymi modelami maszyn do gięcia drutu.

Oddziaływanie

Za pomocą tradycyjnych giętarek do drutu o jednej głowicy ABL nie była w stanie produkować detali specjalnych, szczególnie gwarantując taką jakość i prędkość jakiej oczekiwali jej, często bardzo ważni klienci. Z tego powodu pan Juha Karthu, właściciel ABL, wybrał DH4010VGP.

La soluzione

Rozwiązanie

Główną zaletą oferowaną przez giętarkę do drutu DH4010VGP firmy BLM firmie ABL jest obróbka na dwóch głowicach, które działają jednocześnie: w kilku przejściach, przy użyciu niewielkiej ilości naddatku materiału powstaje produkt o gwarantowanej płaskość gotowego detalu. Oczywiście większa wydajność procesu umożliwia również szybsze zmiany produkcji, zarówno w przypadku dużych jak i małych partii.
Technologia All-Electric maszyny DH4010VGP stanowi główny skok technologiczny. Wcześniej potrzebnych było kilka godzin, aby przejść z jednego detalu na drugi i operator był stale zaangażowany, teraz można zmienić obróbkę w ciągu 20 minut, maszyna elektryczna prowadzi produkcję w pełni autonomicznie.
Również software do tworzenia programów, ma decydujące znaczenie dla uzyskania różnych procesów, a przy tym jest łatwe w użyciu.

Korzyści

Obróbka na dwóch głowicach zapewnia oszczędność w cyklu produkcji oraz umożliwia wykonanie gotowego produktu, w krótkim czasie.

Aspekty techniczne

To również za sprawą dostępności maszyn w pełni elektrycznych, zapewniających najwyższą precyzję i łatwość zmiany produkcji w bardzo krótkim czasie.