LT5

Wygodne podejście d olaserowego cięcia rur

Cięcie laserem światłowodowym rur o średnicy aż do 120 mm

Obejrzyj film
Wszystkie informacje tam i wówczas, gdy ich potrzebujesz

W momencie, kiedy po raz pierwszy będziesz korzystać z nowego wyświetlacza, wszystko przyjdzie Ci naturalnie. Nowy interfejs ma nowy wygląd, ale nie jest niczym nowym: interakcja oparta jest na gestach, do których jesteś już przyzwyczajony, wszystko jest jednak bardziej płynne. Komendy są bardziej przejrzyste, uporządkowane za pomocą łatwych do odczytania ikon, Interakcja przy udziale nowego interfejsu będzie czystą przyjemnością.

Wszystkie informacje tam i wówczas, gdy ich potrzebujesz
Wszystko na wyposażeniu maszyny

Jesteś nowym użytkownikiem, a może potrzebujesz jedynie odświeżenia informacji?

Wszelkie zagadnienia dotyczące sterowania numerycznego znajdziesz w wyposażeniu załączonym do maszyny: instrukcję obsługi, tutoriale do konserwacji, schematy komponentów umożliwiające zdefiniowanie konkretnych części zamiennych oraz wideo-przewodnik jak stosować tutoriale.

Wszystko na wyposażeniu maszyny