Z cewki

Proces na czas z Twojego punktu widzenia


Sytuacja wyjściowa

Potrzeba jest wciąż ta sama:
ograniczanie kosztów komponentów i produkcja części o coraz bardziej złożonych kształtach do stosowania w ograniczonej liczbie miejsc.

Oddziaływanie

Oferta cewek BLM GROUP z trzpieniem i bez niego gwarantuje doskonałe typowe przetwarzanie cewki (ogranicza koszt zakupu surowców, ogranicza odpady produkcyjne i eliminuje potrzebę pośredniego przenoszenia i przechowywania połowicznie gotowych prac), ale dostarcza również zintegrowane zarządzanie procesami za pośrednictwem technologii All-Electric i zarządzaniu za pośrednictwem jednego punktu z VGP.
Szczegółowo kontrolowane kompleksowa produkcja od cewki, wzmacnianie, kształtowanie, gięcie, zaokrąglanie, cięcie i wyładowywanie gotowego elementu.

Korzyści

Systemy rolek BLM GROUP służą do systematycznego redukowania kosztów, zwiększania produktywności i zachowywania zgodności z wymogami technologicznymi klientów.

Aspekty techniczne

Szeroki wybór rozwiązań z cewki, bez trzpienia lub z nim, które można konfigurować na różne sposoby. Możesz również selektywnie aktywować pożądane procesy.