Success story

ABL TRÅDDETALJER


Sytuacja wyjściowa

AblTråddetaljer wytwarza z drutu pewne własne produkty,takie jak naścienne półki na CD, ale jej głównym przedmiotem działalności jest praca na rzecz osób trzecich, we wszystkich sektorach a każdy sektor ma specyficzne wymagania i problematykę. W rzeczywistości do gięcia drutu ABL współpracowała z różnymi modelami maszyn do gięcia drutu.

Oddziaływanie

Za pomocą tradycyjnych giętarek do drutu o jednej głowicy ABL nie była w stanie produkować detali specjalnych, szczególnie gwarantując taką jakość i prędkość jakiej oczekiwali jej, często bardzo ważni klienci. Z tego powodu pan Juha Karthu, właściciel ABL, wybrał DH2010VGP.

Korzyści

Obróbka na dwóch głowicach zapewnia oszczędność w cyklu produkcji oraz umożliwia wykonanie gotowego produktu, w krótkim czasie.

Aspekty techniczne

To również za sprawą dostępności maszyn w pełni elektrycznych, zapewniających najwyższą precyzję i łatwość zmiany produkcji w bardzo krótkim czasie.