ARTUBE

Różnica, której nikt inny nie może dać

CAD/CAM 3D do projektowania detali rurowych


CAD/CAM grafik cały w 3D dedykowany obróbce rury
Jesteś bardziej otwarty na świat

Importujesz modele 3D stworzone za pomocą CAD zewnętrznego jednym kliknięciem myszy.

W dowolnym formacie: STEP, IGES, XT, a także IFC.

Modele detali utworzonych w innych CAD i importowane do Artube zostają przekształcone w modele rodzime.

Nigdy nie jest za późno, aby zmienić zdanie

Zawsze można edytować, dodawać lub usuwać obróbki spośród przewidzianych na zaimportowanym rysunku, zmienić przekrój rury, poprawić promienie czy grubość, bez ponownego otwierania oryginalnego rysunku i bez wychodzenia z Artube.

Super!

Ramy złożone ale nie skomplikowane

Narysuj schemat (szkieletowy) struktury i przypisz przekroje. To wystarczy, aby uzyskać wszystkie potrzebne programy maszyny do produkcji ramy. Podpory i łączenia to zadanie Artube. Można uzyskać jeszcze lepsze wyniki, wprowadzając jedno z wielu dostępnych rozwiązań mocowania.

Hook & Slot

Uproszczona konstrukcja dzięki zastosowaniu nowych zaczepów montażowych “hook & slot”.
Nowy rodzaj zaczepów “z wypustem” - parametryczne i kompatybilne z każdym przekrojem - ułatwiają połączenie dwóch rur. Większa sztywność połączenia w stosunku do ograniczeń geometrycznych i uproszczone wykorzystywanie wzornika wymaganego podczas spawania.
Wybierz rury, które zamierzasz połączyć ze sobą i skorzystaj z optymalnego rozwiązania proponowanego przez system, które możesz dostosować do Twoich potrzeb w dowolnej chwili.
Zyskaj czas i skuteczność!

Cięcia zaginane: Genialne!

Nigdy już więcej takiej ilości prób i korekt w rysunku.

Wprowadzasz do CAD rzeczywiste cechy rury i otrzymujesz odpowiednio zagięte detale.

Rama będzie prostsza i ustawienie elementów będzie bardziej dokładne.

Genialne!

Specjalne przekroje: na wyciągnięcie ręki !

Można pracować z przekrojami specjalnymi jak z przekrojami standardowymi.

Skorzystaj z tej okazji, aby uprościć swoje projekty i zmniejszyć liczbę elementów, które należy wyciąć.

Profile otwarte: jak żaden inny!

Można tworzyć własne detale na profilach H lub IPE do tworzenia dużych struktur, można skorzystać z kątów C lub U w sektorze motoryzacyjnym i stolarki okiennej, można również wprowadzać wytłaczaniez ostrą krawędzią dla nowoczesnych rozwiązań estetycznych.

Można również utworzyć swój własny profil.

Importowanie i modyfikacja giętych rur

Zaimportuj wygięte rury, wprowadź modyfikacje i dodaj cięcie.

Dla każdej technologii Artube automatycznie wyśle informację programowania potrzebnego do obróbki detalu w Multi technologii.

Composer: szybka prodkcja podobnych do siebie detali

Definiuj i zapisuj grupy obróbek, aby z nich ponownie skorzystać wpisując jedynie wartość i liczbę powtórzeń. Wszystko to bez ponownego otwierania Artube. Interfejs z zewnętrznym ERP.

Korzyści z Artube nie kończą się na cięciu

Za 1 kliknięciem możesz dodawać fazki do geometrii i otworów, stworzyć przestrzeń dla ściegu spawalniczego.

W ten sposób można uzyskać zalety estetyczne ale przede wszystkim uciec od kosztownego"szlifowania" powierzchni do spawania.


Wszystkie potrzebne informacje, kiedy i tam gdzie potrzebne
Wykonuje i importuje również projekty w 2D.

Projekty Twoich elementów są w technologii 2D?

Musisz wykonać specjalne cięcia?

Chcesz stworzyć specjalny przekrój?

Artube zawiera środowisko dedykowane dla rysunków 2D, które również jest całkowicie zintegrowane oraz zorientowane na projektowanie komponentów rurowych.

Nie stawiamy ograniczeń dla Twojej kreatywności!

Wszystkie dla jednej
Artube

Artube

Projektowanie detali lub ram rurowych za pomocą multi-technologii

Partviewer

Partviewer

Dynamiczna symulacja detali oraz szacowanie czasu i kosztów realizacji

Protube

Protube

Planowanie i monitoring produkcji na wielu maszynach za pomocą multi-technologii