Kontakty | Login | IT EN DE PT PL ES PL
Lasertube LT14 FIBER

LT14 FIBER: Laser światłowodowy dominuje

Laser 3D do cięcia elementów o dużych średnicach

Architektura cięcia zupełnie odmienna od innych rozwiązań stosowanych w lasertubo; to jest najważniejsza cecha charakteryzująca  LT14 FIBER. Podczas obróbki na tym urządzeniu to nie rurka ulega przemieszczeniom ale głowica tnąca, dzięki 5 osiom sterowanym przez CN, z których jedna o skoku ponad  6,5 m wzdłuż osi rurki.

  • Obróbki odbywają się w czasie zdecydowanie krótszym ponieważ nie jest konieczne przemieszczanie rurki, ale tylko głowicy tnącej, zdecydowanie lżejszej i o większej reaktywności.
  • Kompleksowa precyzja geometryczna jest większa, dlatego że rurka ustawiona na początku pozostaje nieruchoma w takiej pozycji do momentu rozładunku detalu.

Urządzenie wyposażone jest w źródło laserowe z włóknem o mocy 3 kW ( dostępna także opcja o mocy 4 kW ) i nową głowicę tnącą 3D specjalnie opracowaną przez BLM GROUP: z cięciem 3D, oparcia i połączenia  między rurkami o dużej grubości są dokładniejsze i można  wykonywać fazy,  co upraszcza późniejsze czynności spawania.

Maszyna ładuje, obrabia,  rozładowuje automatycznie rury do średnicy do  355 mm , profile otwarte i specjalne (IPE) bez konieczności przezbrajania i ręcznych mechanicznych rekonfiguracji.

Nowa Architektura

ROZWIAZANIA

Położenie trzech uchwytów w trakcie wykonywania cięcia jest automatycznie regulowane w celu minimalizacji ruchu elementu roboczego. Głowica tnąca przemieszcza się wzdłuż całej długości rury wykonując cięcie z dużą prędkością i dokładnością.

Brak produktów skrawania na końcach

ROZWIAZANIA

Dwa uchwyty przelotowe mają dwie funkcje: przemieszczanie się wokół zewnętrznej średnicy rury i jej chwycenie.   Tak więc głowica tnąca ma dostęp do rury na całej jej długości i może dokonywać skrawania na obu jej końcach: brak produktów skrawania na  końcach.

Załadunek i rozładunek w trakcie realizowania cięcia

ROZWIAZANIA

Idealna segregacja obszaru cięcia w celu zapewnienia stałego wysokiego poziomu bezpieczeństwa nie spowalnia produkcji w żaden sposób.

Podwójny system ochrony przed promieniowaniem pozwala na załadunek nowej rury i usuwanie wyciętych części bez przerywania procesu produkcji.

Proces produkcyjny bez kolizji lub przerw w pracy

ROZWIAZANIA

Wózki supportu poruszają się zarówno pionowo jak i poziomo. Ruch pionowy ma na celu podparcie rury w trakcie realizowania procesu cięcia, podczas gdy ruch poziomy jest wykorzystywany do rozładunku części wyciętych w żądane , programowalne lokacje wzdłuż osi X.

Nie tylko stal

ROZWIAZANIA

Laser światłowodowy pozwala na cięcie wszystkich metali wliczając stopy aluminium, miedzi oraz mosiądzu. Zmniejszony pobór mocy i niewymagający konserwacji generator lasera sprawiają, że urządzenie jest czymś więcej niż tylko zwykłą alternatywą względem tradycyjnej technologii laserów CO2.

Google