Performance is calling

Redukować czas dostawy.
Zwiększać wydajność.
Polepszać jakość.
Zwiększyć elastyczność.

To nie są juz altenatywne wybory, ale paradygmaty, które muszą być realizowane jednocześnie.

Elementy świata zwanego Industry 4.0 to możliwości, które możesz posiąść aby wygrać z wywaniami jutra

Złap je!

Integration is calling

Integracja maszyn które wykonują różne obróbki to coraz częściej odpowiedź umożliwiająca zwiekszenie wydajności procesów.
“Gięcie i obróbka kształtowa", “Gięcie i Cięcie laserem”, “Cięcie i gięcie” to niektóre z połączeń, jakie najczęściej realizujemy.
Maszyny BLM GROUP są tworzone z myślą o porozumiewaniu sie między sobą, co rozwiązuje każdy problem odgórnie.

Wypróbuj je!

Innovation is calling

Przyszłość nabiera już kształtów.

Odkryj ją!

Care is calling

Rodzaje dostępnych usług dla zapewnienia Tobie wydajności, bezpieczeństwa i czasu, który możesz poświęcić na inne, ważniejsze rzeczy.

Odkryj je!